Pasirinkite egzistuojantį internetinį turinį arba pridėkite internetinį turinį rodymui šiame portlete.
  • 105-OSIOS BRONIAUS ŽEKONIO GIMIMO METINĖS

   105-OSIOS BRONIAUS ŽEKONIO GIMIMO METINĖS

   2016 m. vasario 17 d. sukanka 105 metai kai gimė dailininkas Bronius Žekonis. Parodoje pateikiama dailininko išlikę grafikos, tapybos darbai, fotografijos ir asmeniniai daiktai, kuriuos prieš daugelį metų dovanojo muziejui Broniaus Žekonio artimieji.
   Dailininkas Bronius Žekonis gimė 1911 m. vasario 17 d. Juodžiūnų kaime, Šimonių valsč., Panevėžio aps. 1929–1936 m. mokėsi Kauno meno mokykloje. Su dailininku B.Motuza-Matuzevičiumi 1934 m. redagavo pirmąjį žurnalo „Šluota“ numerį. 1935 m. gegužės 28 d. Bronius Žekonis Panevėžio apygardos teismo prokuroro buvo kaltinamas priklausęs komunistų partijai ir veikiąs jos naudai. Byla nutraukta nesant pakankamų kaltės įrodymų. 1936–1937 metais jis atliko privalomąją karinę tarnybą Pirmajame pėstininkų pulke. 1938 m. Bronius Žekonis tarnavo krašto apsaugos tarnyboj. 1941 m. buvo Karo muziejaus Kaune direktoriumi. Vokiečių okupacijos metais Bronius Žekonis buvo ieškomas gestapo, slapstėsi. Suimtas 1944 m. gegužės 9 d. Kalintas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime. 1944 m. gegužės 21 d. laiške Bronius Žekonis savo sesers vyrui Lisauskui rašo: "... jau mėnuo laiko kaip esu areštuotas ir gyvenu Kauno kalėjime...". Po kelių savaičių Bronius Žekonis buvo perkeltas į Kauno IX forto kalėjimą ir 1944 m. liepos 7 d. nužudytas.

Parodos objektai

   
 • Fotografija. Kauno meno mokyklos studentai.

  Fotografija. Kauno meno mokyklos studentai., 1933 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija.  Kauno meno mokyklos studentai: iš dešinės sėdi Bronius Žekonis, Irena Trečiokaitė.1933 m.

  Bronius Žekonis gimė 1911 m. vasario 17 d. Juodžiūnų kaime, Šimonių valsč. Panevėžio apsk. 1929–1936 m. mokėsi Kauno meno mokykloje.1941 m. buvo Karo  muziejaus Kaune direktoriumi. 1944 m. liepos 7 d. nužudytas Kauno IX forte.

 • Kauno meno mokyklos studentai (B.Žekonis sėdi kairėje)

  Kauno meno mokyklos studentai (B.Žekonis sėdi kairėje), 1935 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Kauno meno mokyklos studentai, 1935 m. Pirmas kairėje stovi Bronius Žekonis, šalia, uždėjęs ranką ant peties B.Motuza–Matuzevičius.

  Bronius Žekonis gimė 1911 m. vasario 17 d.  Juodžiūnų kaime, Šimonių valsč.Panevėžio aps. 1928–1936 m. mokėsi Kauno meno mokykloje. Su dailininku B.Motuza–Matuzevičiumi 1934 m. redagavo žurnalą „Šluota“.1941 m.  buvo Karo  muziejaus Kaune direktorius. 1944 m. liepos 7 d. nužudytas Kauno IX forte.

 • Kauno aukštesniosios meno mokyklos moksleiviai išvykos į Rygą metu. (Latvija).

  Kauno aukštesniosios meno mokyklos moksleiviai išvykos į Rygą metu. (Latvija)., 1935 m.

  Nežinomas autorius

  Fotogrfija. Kauno aukštesniosios meno mokyklos moksleiviai išvykos į Rygą metu. (Latvija) 1935 m. Kairėje sėdi Bronius Žekonis. Bronius Žekonis gimė 1911 m. vasario 17 d.  Juodžiūnų kaime, Šimonių valsč. Panevėžio aps. 1928-1936 m. mokėsi Kauno meno mokykloje.1941 m. buvo Karo  muziejaus Kaune direktorius. 1944 m. liepos 7 d. nužudytas Kauno IX forte.

 • Namas Mosėdžių kaime, Kretingos r., kurį 1933 m. nufotografavo ir nubraižė jo planą Bronius Žekonis.

  Namas Mosėdžių kaime, Kretingos r., kurį 1933 m. nufotografavo ir nubraižė jo planą Bronius Žekonis., 1933 m.

  Bronius Žekonis

  Fotografija. Namas Mosėdžių kaime, Kretingos r., kurį nufotografavo ir nubraižė jo planą Bronius Žekonis būdamas liaudies meno ekspedicijoje 1933 m.

  Bronius Žekonis gimė 1911 m. vasario 17 d. Juodžiūnų kaime, Šimonių valsč. Panevėžio aps. 1929–1936 m. mokėsi Kauno meno mokykloje. 1941 m. buvo Karo muziejaus Kaune direktorius. 1944 m. liepos 7 d. nužudytas Kauno IX forte.

 • Namo planas, kurį nubraižė Bronius Žekonis

  Namo planas, kurį nubraižė Bronius Žekonis

  Bronius Žekonis

  Fotokopija. Namo planas, kurį nubraižė Bronius Žekonis , būdamas liaudies meno ekspedicijoje Mosėdžių kaime, Kretingos r. 1933 m.

  Bronius Žekonis gimė 1911 m. vasario 17 d. Juodžiūnų kaime, Šimonių valsč. Panevėžio aps.1929–1936 m. mokėsi Kauno meno mokykloje.1941 m.  buvo Karo muziejaus Kaune direktorius. 1944 m. liepos 7 d. nužudytas Kauno IX forte.

 • Mokinio asmens liudijimas Nr.641 išduotas Broniui Žekoniui 1931m.

  Mokinio asmens liudijimas Nr.641 išduotas Broniui Žekoniui 1931m.

  Ignas Šlapelis

  Kopija. Mokinio asmens liudijimas Nr.641 išduotas Broniui Žekoniui 1931 m. gruodžio 21 d. Kauno aukštesniosios meno mokyklos. Bronius Žekonis gimė 1911 m. vasario 17 d.  Juodžiūnų kaime, Šimonių valsč. Panevėžio aps.  1928–1936 m. mokėsi Kauno meno mokykloje. Su dailininku B.Motuza–Matuzevičiumi 1934 m. redagavo žurnalą „Šluota“.1941 m.  buvo Karo  muziejaus Kaune direktorius. 1944 m. liepos 7 d. nužudytas Kauno IX forte.

 • Lietuvos Respublikos Švietimo ministerijos Meno mokyklos liudijimas Nr.21.

  Lietuvos Respublikos Švietimo ministerijos Meno mokyklos liudijimas Nr.21.

  Ignas Šlapelis

  Fotokopija. Lietuvos Respublikos Švietimo ministerijos Meno mokyklos  liudijimas Nr.21, 1936 m. sausio 28 d.  Liudijime rašoma, kad Bronius Žekonis įstojęs 1929 m. į Meno mokyklą, išbuvo šios mokyklos mokiniu iki 1936 m. birželio mėn. Būdamas mokykloje pasirinko grafiko specialybę. Liudijimas duotas pristatyti Darbo Biržai.

  Bronius Žekonis gimė 1911 m. vasario 17 d.  Juodžiūnų kaime, Šimonių valsč.Panevėžio aps. 1929–1936 m. mokėsi Kauno meno mokykloje.1941 m. buvo Karo muziejaus Kaune direktoriumi.  1944 m. liepos 7 d. nužudytas Kauno IX forte.

 • Grafikos darbas „Malūne“.

  Grafikos darbas „Malūne“.

  Bronius Žekonis

  Grafikos darbo „Malūne“ fotokopija. Autorius Bronius Žekonis.

  Bronius Žekonis gimė 1911 m. vasario 17 d.  Juodžiūnų kaime, Šimonių valsč. Panevėžio aps.  1929–1936 m. mokėsi Kauno meno mokykloje. Su dailininku B.Motuza-Matuzevičiumi 1934 m. redagavo žurnalą „Šluota“.1941 m. buvo Karo  muziejaus Kaune direktoriumi. 1944 m. liepos 7 d. nužudytas Kauno IX forte.

 • Plakato

  Plakato "Kovokime už fašizmo nuvertimą" fotokopija.

  Bronius Žekonis

  Plakato "Kovokime už fašizmo nuvertimą" fotokopija. Plakato autorius Bronius Žekonis.

  Bronius Žekonis gimė 1911 m. vasario 17 d.  Juodžiūnų kaime, Šimonių valsč. Panevėžio aps.  1929–1936 m. mokėsi Kauno meno mokykloje. Su dailininku B.Motuza-Matuzevičiumi 1934 m. redagavo žurnalą „Šluota“.1941 m. buvo Karo muziejaus Kaune direktoriumi. 1944 m. liepos 7 d. nužudytas Kauno IX forte.

 • Vyro portretas. .

  Vyro portretas. ., 1932-09-08

  Bronius Žekonis

  Portreto piešto pieštuku kopija.1932 m. rugsėjo 8 d. Autorius Bronius Žekonis.

  Bronius Žekonis  gimė 1911 m. vasario 17 d.  Juodžiūnų kaime, Šimonių valsč. Panevėžio aps. 1929–1936 m. mokėsi  Kauno meno mokykloje. Su dailininku B.Motuza–Matuzevičiumi 1934 m. redagavo žurnalą  „Šluota“. 1935 m. Panevėžio apygardos teismo prokuroro buvo kaltinamas priklausęs komunistų partijai. Byla nutraukta nesant pakankamų įrodymų.1941 m. buvo Karo  muziejaus Kaune direktoriumi. 1944 m. gegužės mėn. suimtas kalintas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime. Po kelių savaičių perkeltas į IX fortą ir  liepos mėn. 7 d. nužudytas.

 • Lino raižinys išspausdintas pirmajame žurnalo „Šluota“ numeryje,1934 metais.

  Lino raižinys išspausdintas pirmajame žurnalo „Šluota“ numeryje,1934 metais.

  Bronius Žekonis

  Lino raižinys buvo išspausdintas pirmajame žurnalo „Šluota“ numeryje 1934 m. Žurnalą redagavo dailininkas B.Motuza–Matuzevičius ir Bronius Žekonis.

  Bronius Žekonis gimė 1911 m. vasario 17 d.  Juodžiūnų kaime, Šimonių valsč. Panevėžio aps. 1929–1936 m. mokėsi Kauno meno mokykloje. Su dailininku B.Motuza-Matuzevičius 1934 m. redagavo žurnalą „Šluota“.1941 m. buvo Karo  muziejaus Kaune direktoriumi. 1944 m. liepos 7 d. nužudytas Kauno IX forte.

 • Bronius Žekonis su draugu

  Bronius Žekonis su draugu, 1934 m.

  Nežinomas autorius

  Portretinė fotografija. Bronius Žekonis su draugu ir pirmuoju žurnalo "Šluota" numeriu, kuris buvo išleistas 1934 m. 1934–1936 m. žurnalą nelegaliai leido LKP Kauno r. komitetas. Redagavo dailininkai: B.Motuza-Matuzevičius ir Bronius Žekonis.

  Bronius Žekonis  gimė 1911 m. vasario 17 d.  Juodžiūnų kaime, Šimonių valsč. Panevėžio aps.  1929-1936 m. mokėsi  Kauno meno mokykloje. Su dailininku B.Motuza – Matuzevičiumi 1934 m. redagavo žurnalą  „Šluota“. 1935 m. Panevėžio apygardos teismo prokuroro buvo kaltinamas priklausęs komunistų partijai. Byla  nutraukta nesant pakankamų įrodymų. 1941 m. buvo Karo  muziejaus Kaune direktoriumi. 1944 m. gegužės mėn. suimtas, kalintas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime. Po kelių savaičių perkeltas į IX fortą ir  liepos mėn. 7 d. nužudytas Kauno IX forte.

  .

   

   

   

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.