Pasirinkite egzistuojantį internetinį turinį arba pridėkite internetinį turinį rodymui šiame portlete.
  • 110-osios Tado Lomsargio gimimo metinės

   110-osios Tado Lomsargio gimimo metinės

   Tadas Lomsargis gimė 1905 m. rugpjūčio 14 d. Varniškiuose, Švėkšnos valsč. Tauragės aps. ūkininko šeimoje. Trejus metus mokėsi Kauno meno mokykloje, vėliau mokėsi Čekoslovakijos Respublikos Valstybinėje grafikos mokykloje Prahoje, knygrišybos specialybės.
   Tadas Lomsargis Valstybinėje grafikos mokykloje Prahoje buvo įvertintas kaip labai stropus ir darbštus jaunuolis, nes per keturis mokslo metus pasiekė puikių rezultatų, įgijo visapusišką knygų įrišimo supratimą. Nuolatos dalyvaudavo mokyklos ruošiamuose konkursuose. Už kompozicijas ir sąmoningą techniškojo darbo išpildymą gaudavo premijas ir pagyrimus. Jo palikimas – meniškai įrištos knygos: W.H.Hudson „Purpurinė žemė“, 1936 m. Praha (Čekoslovakija), Petras Cvirka „Žemė maitintoja“, Jaroslav Vozka „Litva“, Kristijonas Donelaitis „Metai“, Kaunas, Kristmann Gudmundsson „Kamil Bednar“, „XXVII knygos mėgėjų metraštis“.
   1938 m. baigęs mokslus grįžo gyventi ir dirbti į Kauną. Dalyvavo IV Rudens Dailės parodoje Kaune ir Pasaulinėje New Yorko (JAV) parodoje. Palaikė ryšius su čekų, lietuvių antifašistais. 1942 m. rugsėjo 26 d. nacių suimtas ir nužudytas Kauno IX forte.

Parodos objektai

   
 • Tadas Lomsargis ir Romanas Marijošius

  Tadas Lomsargis ir Romanas Marijošius, 1938-07-08

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Tadas Lomsargis (dešinėje) ir dainininkas Romanas Marijošius. Tadas Lomsargis gimė 1905 m. rugpjūčio 14 d. Dirbo Žemės Ūkio departamente. 1938 m. baigė Prahos grafikos mokyklos knygrišybos skyrių. Suartėjo su čekų komunistais. 1942 m. rugsėjo 26 d. nacių suimtas ir nužudytas Kauno IX forte.

 • Tadas Lomsargis ir Mykolas Frankas

  Tadas Lomsargis ir Mykolas Frankas, 1936 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Tadas Lomsargis (kairėje), ir studijų draugas Mykolas Frankas. Tadas Lomsargis gimė 1905 m. rugpjūčio 14 d. Dirbo Žemės Ūkio departamente. 1938 m. baigė Prahos grafikos mokyklos knygrišybos skyrių. Suartėjo su čekų komunistais. 1942 m. rugsėjo 26 d. nacių suimtas ir nužudytas Kauno IX forte.

 • Tadas Lomsargis

  Tadas Lomsargis, 1937 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Tadas Lomsargis.

  Tadas Lomsargis gimė 1905 m. rugpjūčio 14 d. Dirbo Žemės Ūkio departamente. 1938 m. baigė Prahos grafikos mokyklos knygrišybos skyrių. Suartėjo su čekų komunistais. 1942 m. rugsėjo 26 d. nacių suimtas ir nužudytas Kauno IX forte.

 • Tadas Lomsargis

  Tadas Lomsargis, 1938 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Tadas Lomsargis. Tadas Lomsargis gimė 1905 m. rugpjūčio 14 d. Dirbo Žemės Ūkio departamente. 1938 m. baigė Prahos grafikos mokyklos knygrišybos skyrių. Suartėjo su čekų komunistais. 1942 m. rugsėjo 26 d. nacių suimtas ir nužudytas Kauno IX forte.

 • Tadas Lomsargis ir Mykolas Frankas

  Tadas Lomsargis ir Mykolas Frankas, 1937 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Tadas Lomsargis (dešinėje) ir Mykolas Frankas.

  Tadas Lomsargis gimė 1905 m. rugpjūčio 14 d. Dirbo Žemės Ūkio departamente. 1938 m. baigė Prahos grafikos mokyklos knygrišybos skyrių. Suartėjo su čekų komunistais. 1942 m. rugsėjo 26 d. nacių suimtas ir nužudytas Kauno IX forte.

 • Tadas Lomsargis

  Tadas Lomsargis, 1937 m. kovo mėn.

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Tadas Lomsargis vakariniuose kursuose, užsiėmimų metu, gamina odinius viršelius.
  Tadas Lomsargis gimė 1905 m. rugpjūčio 14 d. Dirbo Žemės Ūkio departamente. 1938 m. baigė Prahos grafikos mokyklos knygrišybos skyrių. Suartėjo su čekų komunistais. 1942 m. rugsėjo 26 d. nacių suimtas ir nužudytas Kauno IX forte.

 • Lietuviai studentai Prahoje

  Lietuviai studentai Prahoje, 1938 m.

  Nežinomas autorius

  Grupinė fotografija. Lietuvos pasiuntinys Čekoslovakijoje Edvardas Turauskas (sėdi pirmoje eilėje) su lietuviais studentais. Trečioje eilėje pirmas iš kairės Tadas Lomsargis.
  Tadas Lomsargis gimė 1905 m. rugpjūčio 14 d. Dirbo Žemės Ūkio departamente. 1938 m. baigė Prahos grafikos mokyklos knygrišybos skyrių. Suartėjo su čekų komunistais. 1942 m. rugsėjo 26 d. nacių suimtas ir nužudytas Kauno IX forte.

 • Tado Lomsargio Valstybinės grafikos mokyklos Prahoje (Čekoslovakija) mokslo baigimo pažymėjimas

  Tado Lomsargio Valstybinės grafikos mokyklos Prahoje (Čekoslovakija) mokslo baigimo pažymėjimas, 1936 m.

  Nežinomas autorius

  Tado Lomsargio Valstybinės grafikos mokyklos Prahoje (Čekoslovakija) mokslo baigimo pažymėjimas. Pažymėjime rašoma, kad Ponas Tadas Lomsargis, gimęs 1905 m. rugpjūčio mėn. 14 d. Varniškiuose, Lietuvoje, 1934–1936  mokslo metais baigė dviejų metų specialią knygrišystės mokyklą. Po to toje pačioje įstaigoje nuo 1936 m. rugsėjo mėn. 1 d. iki 1938 m. birželio mėn. 21 d. labai stropiai lankė dviejų metų specialią knygrišystės mokyklą.

  Tadas Lomsargis g. 1905 m. Dailininkas, knygų įrišimo specialistas. 1927–1931 m. mokėsi Kauno meno mokykloje. 19341938 m. mokėsi Prahos (Čekoslovakija) valstybinėje grafikos mokykloje, knygrišybos specialybės. Palaikė ryšius su čekų, lietuvių antifašistais. 1942 m. rugsėjo 26 d. nužudytas Kauno IX forte.

 • Tado Lomsargio Valstybinės grafikos mokyklos Prahoje (Čekoslovakija) mokslo baigimo diplomas

  Tado Lomsargio Valstybinės grafikos mokyklos Prahoje (Čekoslovakija) mokslo baigimo diplomas, 1938 m.

  Nežinomas autorius

  Tado Lomsargio Valstybinės grafikos mokyklos Prahoje (Čekoslovakija) mokslo baigimo diplomas.

  Ponas Tadas Lomsargis, gimęs 1905 m. rugpjūčio mėn. 14 d. Varniškiuose, Lietuvoje, 1934–1936  mokslo metais baigė dviejų metų specialią knygrišystės mokyklą. Po to toje pačioje įstaigoje nuo 1936 m. rugsėjo mėn. 1 d. iki 1938 m. birželio mėn. 21 d. labai stropiai lankė dviejų metų specialią knygrišystės mokyklą.

  Tadas Lomsargis g. 1905 m. Dailininkas, knygų įrišimo specialistas. 1927–1931 m. mokėsi Kauno meno mokykloje. 1934–1938 m. mokėsi Prahos (Čekoslovakija) valstybinėje grafikos mokykloje, knygrišybos specialybės. Palaikė ryšius su čekų, lietuvių antifašistais. 1942 m. rugsėjo 26 d. nužudytas Kauno IX forte.

 • Kurso baigimo Valstybinėje grafikos mokykloje Prahoje (Čekoslovakija) pažymėjimas išduotas Tadui Lomsargiui

  Kurso baigimo Valstybinėje grafikos mokykloje Prahoje (Čekoslovakija) pažymėjimas išduotas Tadui Lomsargiui, 1935 m.

  Nežinomas autorius

  Kurso baigimo Valstybinėje grafikos mokykloje Prahoje (Čekoslovakija) pažymėjimas išduotas Tadui Lomsargiui 1935 m.

  Tadas Lomsargis g. 1905 m. Dailininkas, knygų įrišimo specialistas. 1927–1931 m. mokėsi Kauno meno mokykloje. 1934–1938 m. mokėsi Prahos (Čekoslovakija) valstybinėje grafikos mokykloje, knygrišybos specialybės. Palaikė ryšius su čekų, lietuvių antifašistais.1942 m. rugsėjo 26 d. nužudytas Kauno IX forte.

 • Kurso baigimo Valstybinėje grafikos mokykloje Prahoje (Čekoslovakija) pažymėjimas išduotas Tadui Lomsargiui

  Kurso baigimo Valstybinėje grafikos mokykloje Prahoje (Čekoslovakija) pažymėjimas išduotas Tadui Lomsargiui, 1936 m.

  Nežinomas autorius

  Kurso baigimo Valstybinėje grafikos mokykloje Prahoje (Čekoslovakija) pažymėjimas išduotas Tadui Lomsargiui 1936 m.

  Tadas Lomsargis g. 1905 m. Dailininkas, knygų įrišimo specialistas. 1927–1931 m. mokėsi Kauno meno mokykloje. 1934–1938 m. mokėsi Prahos (Čekoslovakija) valstybinėje grafikos mokykloje, knygrišybos specialybės. Palaikė ryšius su čekų, lietuvių antifašistais. 1942 m. rugsėjo 26 d. nužudytas Kauno IX forte.

 • Kurso baigimo Valstybinėje grafikos mokykloje Prahoje (Čekoslovakija) pažymėjimas išduotas Tadui Lomsargiui

  Kurso baigimo Valstybinėje grafikos mokykloje Prahoje (Čekoslovakija) pažymėjimas išduotas Tadui Lomsargiui, 1937 m.

  Nežinomas autorius

  Kurso baigimo Valstybinėje grafikos mokykloje Prahoje (Čekoslovakija) pažymėjimas išduotas Tadui Lomsargiui 1937 m.

  Tadas Lomsargis g. 1905 m. Dailininkas, knygų įrišimo specialistas. 1927–1931 m. mokėsi Kauno meno mokykloje. 1934–1938 m. mokėsi Prahos (Čekoslovakija) valstybinėje grafikos mokykloje, knygrišybos specialybės. Palaikė ryšius su čekų, lietuvių antifašistais. 1942 m. rugsėjo 26 d. nužudytas Kauno IX forte.

 • Rodomi įrašai nuo 13 iki 24
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 4
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.