Pasirinkite egzistuojantį internetinį turinį arba pridėkite internetinį turinį rodymui šiame portlete.
  • Lietuvos kariai Norilsko lageryje

   Lietuvos kariai Norilsko lageryje

   Šiais metais Kauno IX forto muziejuje buvo atnaujinta, patobulinta ir visuomenei pristatyta ekspozicija skirta Lietuvos kariuomenės kariškiams SSRS okupavus Lietuvą, kuomet didžioji dalis Lietuvos kariuomenės karininkų buvo išvežti į Norilsko lagerius ir palikti mirti. Norėdami pažymėti šiuos įvykius, muziejaus Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyrius, parengė virtualią parodą „Lietuvos kariai Norilsko lageryje“. Maloniai kviečiame susipažinti su tarpukario Lietuvos karininkų likimu.
   Trys šimtai kilometrų šiauriau speigračio, atšiaurių Putorano kalnų prieigose išaugo pramoninis Norilsko kompleksas. Kaip Sovietų Sąjungoje buvo įprasta, sunkiai preinamose, atšiauraus klimato zonose, didelėse statybose pigi darbo jėga, prilygstanti vergams, buvo beteisiai kaliniai. Jie Norilske kasė uolienas, lydė varį, nikelį, auksą, statė lydimo krosnis. Pastatė ir nemažą miestą. Užpoliarės klimatas, alinantis darbas, prastas maistas, sunkios darbo ir buities sąlygos kalinius greitai pražudydavo. Jų gyvybės niekas netausojo: išmirs – atvarys minias kitų...
   Į šią vietovę 1941 m. be tardymo ir teismo buvo deportuota iš trijų Baltijos valstybių kariškių, daugiausia karininkų: 435 lietuvių, 511 latvių, 323 estų. Vėliau „už akių“ juos teisė vadinamasis „ypatingasis pasitarimas“, rezidavęs Maskvoje. Neištvėrę sunkių kalinimo sąlygų ir nesulaukę išlaisvinimo, mirė 45 proc. „nuteistųjų“.
   1991 m. prie Norilsko, Šmidto kalno papėdėje, kur užkasdavo žuvusiuosius lageriuose, visų trijų Baltijos valstybių pastangomis buvo pastatytas memorialinis kompleksas kariškiams ir pokario laikais čia kalėjusiems kaliniams atminti. Paminklo – piramidės autorius – Romualdas Svidinskas, medinių kryžių ir koplytstulpių autoriai – liaudies meistrai Darius Leipus, Algirdas Vaištaras ir Mindaugas Būga.

Parodos objektai

   
 • Lietuvos Prezidento karo mokyklos kariai

  Lietuvos Prezidento karo mokyklos kariai, 1936 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Lietuvos Prezidento karo mokyklos 18-osios laidos kariai. Šioje laidoje 1936 m. mokslus baigė Jonas Varnas, kurį 1941 m. birželio mėn. 14 d. bolševikai suėmė ir nuteisė 7 metams kalėjimo. Bausmę atliko Norilsko lageryje. 

 • Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės pėstininkų pulko kariai

  Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės pėstininkų pulko kariai, 1936–1939 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės 3-ojo Vytauto vardo pėstininkų pulko karininkai. Jų tarpe yra Jonas Varnas, 1941 m. birželio mėn. 14 d. bolševikų suimtas ir nuteistas 7 metams kalėjimo. Kalintas Sibiro lageryje Norilske.

 • Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės leitenantas Petras Urbietis

  Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės leitenantas Petras Urbietis

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Leitenantas Petras Urbietis. Gimė 1913 m. rugsėjo mėn. 20 d. 1934–1936 m. mokėsi karo mokykloje Kaune. Buvo suteiktas jaunesniojo leitenanto laipsnis. Paskirtas į 6-tą kunigaikščio Margirio pulką. 1938 m. baigė aviacijos karininkų kursus tapo karo lakūnu ir perkeltas į 8-tą kovos eskadrilę Panevėžyje. O 1940 m. perkelas į naujai suformuotą 29 tautinę eskadrilę Ukmergėje. 1941 m. birželio mėn. 14 d. buvo suimtas bolševikų ir išvežtas į Norilsko lagerį. Čia tik 1942 m. buvo nuteistas 8 m. kalėjimo. 1949 m. baigė bausmę, bet nebuvo leista grįžti į Lietuvą. Į Lietuvą grįžo tik 1956 m. 1992 m. suteiktas aviacijos divizijos majoro laipsnis.

 • Pažyma

  Pažyma, 1991 m.

  Nežinomas autorius

  Pažyma.

  Archyvinė pažyma, išduota Stasiui Balčiūnui, kad jis kalėjo Norilsko lageryje ir buvo specialiame ištrėmime Norilsko miestelyje, Krasnojarsko krašte nuo 1951 m. liepos 3 d. iki 1956 m. balandžio 10 d. Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija, Informatikos ir ryšių departamentas. 1949–09–09, Nr. 6/6-74s–6.

  Stasys Balčiūnas g. 1908 m. mokėsi Rokiškio gimnazijoje. Baigus Karo mokyklą 1930 m. jam buvo suteiktas jaunojo leitenanto laipsnis. Tarnybą pradėjo Ukmergės 3–jo bataliono, 3–osios kulkosvaidininkų kuopos vadu, vėliau tapo pulko vadu. 1936 m. vedė Aleksandrą Krikštanaitę. Kilus Vokietijos–SSRS karui su pulku atsitraukė į Rusiją, ten 1941 m. liepos 3 d. suimtas, išvežtas į Norilską (Krasnojarsko krašte).1951 m. iš lagerio paleistas, paliktas gyventi tremtyje. 1956 m. paleistas iš tremties, o 1959 m. grįžo į Lietuvą. 

 • Įsakymas

  Įsakymas, 1991 m.

  Nežinomas autorius

  Įsakymas.

  Krašto apsaugos Departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės Įsakymas 1991-06-28 Nr. 78 „Dėl padėkos pareiškimo už ištikimybę Lietuvai pulkininkui Stasiui Balčiūnui.“. Pasirašęs direktoriaus pavaduotojas N.Vidrinskas.

  Stasys Balčiūnas g. 1908 m. mokėsi Rokiškio gimnazijoje. Baigus Karo mokyklą 1930 m. jam buvo suteiktas jaunojo leitenanto laipsnis. Tarnybą pradėjo Ukmergės 3–jo bataliono, 3–osios kulkosvaidininkų kuopos vadu, vėliau tapo pulko vadu. 1936 m. vedė Aleksandrą Krikštanaitę. Kilus Vokietijos–SSRS karui su pulku atsitraukė į Rusiją, ten 1941 m. liepos 3 d. suimtas, išvežtas į Norilską (Krasnojarsko kraštas). 1951 m. iš lagerio paleistas, paliktas gyventi tremtyje. 1956 m. paleistas iš tremties, o 1959 m. grįžo į Lietuvą. 

 • Petras Medalinskas

  Petras Medalinskas, 1937–1940 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Petras Medalinskas. Gimė 1912 m. Raseinių apskrityje Tytuvėnų valsčiuje Tolučių kaime. Nuo 1934 iki 1935 m. altiko būtinąją tarnybą Lietuvos kariuomenėje. Nuo 1939 m. dirbo raštininku bataliono štabe. 1940 m. perkeltas į 184 šaulių divizijos ryšių batalioną. 1942 m. ypatingojo pasitarimo nuteistas 10m. laisvės atėmino bausme, kurią atliko Norilsko lageryje. Į Lietuvą grįžo 1967 m.

 • Karininkas Petras Ramonis

  Karininkas Petras Ramonis, 1939 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Karininkas Petras Ramonis. Nepriklausomos Lietuvos kariuomenėje 1939 m. Petras Ramonis gimė 1920 m. liepos 25 d. Kalėjo Norilsko lageryje. 

 • Lietuviai tremtiniai. Norilskas

  Lietuviai tremtiniai. Norilskas

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Karininkas Petras Ramonis, buvęs politinis kalinys, tremtyje Norilske su draugais (pirmasis iš kairės tupi).

 • Lietuviai tremtiniai. Norilskas

  Lietuviai tremtiniai. Norilskas

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Karininkas Petras Ramonis tremtyje Norilske su draugais prie garažo šalia motociklo. Petras Ramonis gimė 1920 m. liepos 25 d. 

 • Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės karininkas Petras Ramonas su savo ir kaimynų vaikais Norilske

  Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės karininkas Petras Ramonas su savo ir kaimynų vaikais Norilske

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės karininkas Petras Ramonis tremtyje Norilske su vaikais. Petras Ramonis gimė 1920 m. liepos mėn. 25 d. Savanoriu išėjo į nepriklausomos Lietuvos kariuomenę. Sovietiniais metais kalintas Norilsko lageryje

   

 • Antanas Navaitis

  Antanas Navaitis

  Nežinomas autorius

  Fotografija.  Antanas Navaitis artilerijos 4-ame pulke, nepriklausomos Lietuvos kariuomenėje. Antanas Navaitis gimė 1913 m. birželio mėn. 01 d. Alytaus apskrityje Ūdrijos valsčiuje Cibiliekų kaime. Baigė Alytaus gimnaziją ir įstojo į Pirmojo Lietuvos Prezidento karo mokyklą Kaune, baigė ją XVII laidoje. 1936 m. gruodžio mėn. 31 d. baigė karo aviacijos mokyklą, tarnavo lakūnu 4-oje eskadrilėje. 1941 m. birželio mėn. 16 d. NKVD suėmė Navaitį ir kalino Norilsko lageryje. Norilske buvo iki 1947 m. birželio mėn. 16 d. 

 • Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės karininkas Algirdas-Antanas Škėma

  Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės karininkas Algirdas-Antanas Škėma, 1935 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Algirdas-Antanas Škėma 1935 m.  Algirdas-Antanas Škėma gimė 1908 m. sausio mėn. 15 d. Baigė Kauno karininkų mokyklą, studijavo Čekoslovakijoje Arduino miesto aukštesniojoje technikos mokykloje. 1941 m. birželio mėn. 15 d. sumtas NKVD ir išvežtas į Norilską. 1942 m. lapkričio mėn. 01 d. sušaudytas Norilsko pataisos darbų kolonijoje.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 5
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.