Pasirinkite egzistuojantį internetinį turinį arba pridėkite internetinį turinį rodymui šiame portlete.
  • Aldona Traškinienė „Iš senelių albumo...“

     Aldona Traškinienė „Iš senelių albumo...“

   Aldona Kašelionytė-Traškinienė gimė 1963 m. Alytuje tremtinių šeimoje. Baigusi Miroslavo (Alytaus r.) vidurinę mokyklą, 1983 m. įstojo į Šiaulių pedagoginio instituto Dailės fakultetą. Atgimimo metais, kada viešai ir atvirai imta kalbėti apie Lietuvos gyventojų tremtį, A. Traškinienė susidomėjo savo šeimos istorija: jos tėvas Bronius Kašelionis, seneliai Kašelioniai ir prosenelė Ona Budrevičiūtė-Kašelionienė 1946 m. buvo ištremti į Sverdlovsko sritį, Novaja Lialia miestą.
   A. Traškinienė yra parašiusi ir išleidusi prisiminimus „...Iš senelių albumo...", sukūrusi tapybos darbų tremties tema. Dailininkė dirba Šiaulių „Sandoros" pagrindinėje mokykloje dailės ir technologijų mokytoja, rašo straipsnius į įvairius leidinius apie jaunimą, religijos, meno istorijos, kraštotyros, tremties temomis, tapo, piešia šaržus, kuria grafikos darbus, iliustruoja knygas.
   A. Traškinienės darbai buvo eksponuoti Šiaulių kultūros centre, Kauno IX forto muziejuje, Raseinių rajono Žaiginio Pranciškaus Šivickio pagrindinėje mokykloje, Šiluvos Piligrimų informacijos centre, Varnių Žemaičių vyskupystės muziejuje, Tytuvėnų Piligrimų centre, Alytuje, Šiaulių „Sandoros" mokykloje.
   Autorė apie save sako: „Nuo pat vaikystės svajoju padaryti daugiau negu galiu. Tarsi pranokti pati save. Siekiu to visą laiką, daužau galvą į tikrų ir tariamų rūpesčių sieną, į nenuoseklumo tvorą, nuolat paskęsdama savo abejonių rūke... Matyt, tai tremtinių šeimos neišsipildžiusių lūkesčių ir svajonių tąsa manyje. Tai tarsi kažkoks nematomas tinklas, kuriame blaškausi, muistausi ir vis trokštu pagauti savo žydrąją svajonių paukštę, kad galbūt išlikčiau kituose..."
   Aldonos Traškinienės darbuose švelniai ir jautriai perteikiamas Lietuvos istorijos tragizmas ir žiaurumas. Subtiliai išreiškiamos žmonių kančios ir išgyvenimai, sutraiškyti žmonių gyvenimai. Darbų tematika aktuali ir svarbi visai visuomenei, leidžia pajusti to meto žiaurumus ir skausmą.

Parodos objektai

   
 • Grafika

  Grafika, 2011 m.

  Aldona Traškinienė

  Grafikos darbas. Aldona Traškinienė „Nusigręžęs nuo mūsų“. 

  Dailininkė Aldona Kašelionytė-Traškinienė gimusi tremtinio Broniaus Kašelionio šeimoje. Grafikos darbus kūrė pagal tėvo ir senelių Marijos ir Broniaus Kašelionių pasakojimus. Jos tėvas Bronius Kašelionis ir seneliai Kašelioniai bei teta Birutė Kašelionytė-Baliukonienė 1946 m. vasario 18 d. buvo ištremti į Sverdlovsko sritį, Novaja Liala miestą. 1956 m. grįžo į Lietuvą.

   

 • Aldona Traškinienė. Kelias į niekur

  Aldona Traškinienė. Kelias į niekur, 2008 m.

  Aldona Traškinienė

  Grafikos darbas. Aldona Traškinienė „Kelias į niekur“.

  Dailininkė Aldona Kašelionytė-Traškinienė gimusi tremtinio Broniaus Kašelionio šeimoje. Grafikos darbus kūrė pagal tėvo ir senelių Marijos ir Broniaus Kašelionių pasakojimus. Jos tėvas Bronius Kašelionis ir seneliai Kašelioniai bei teta Birutė Kašelionytė-Baliukonienė 1946 m. vasario 18 d. buvo ištremti į Sverdlovsko sritį, Novaja Liala miestą. 1956 m. grįžo į Lietuvą.

 • Aldona Traškinienė. Sugriautas gyvenimas

  Aldona Traškinienė. Sugriautas gyvenimas, 2008 m.

  Aldona Traškinienė

  Grafikos darbas. Aldona Traškinienė „Sugriautas gyvenimas“.

  Dailininkė Aldona Kašelionytė-Traškinienė gimusi tremtinio Broniaus Kašelionio šeimoje. Grafikos darbus kūrė pagal tėvo ir senelių Marijos ir Broniaus Kašelionių pasakojimus. Jos tėvas Bronius Kašelionis ir seneliai Kašelioniai bei teta Birutė Kašelionytė-Baliukonienė 1946 m. vasario 18 d. buvo ištremti į Sverdlovsko sritį, Novaja Liala miestą. 1956 m. grįžo į Lietuvą.

 • Aldona Traškinienė. Ave vita

  Aldona Traškinienė. Ave vita, 2008 m.

  Aldona Traškinienė

  Grafikos darbas. Aldona Traškinienė „Ave vita“.

  Dailininkė Aldona Kašelionytė-Traškinienė gimusi tremtinio Broniaus Kašelionio šeimoje. Grafikos darbus kūrė pagal tėvo ir senelių Marijos ir Broniaus Kašelionių pasakojimus. Jos tėvas Bronius Kašelionis ir seneliai Kašelioniai, teta Birutė Kašelionytė-Baliukonienė 1946 m. vasario 18 d. buvo ištremti į Sverdlovsko sritį, Novaja Liala miestą. 1956 m. grįžo į Lietuvą.

 • Aldona Traškinienė. Atmintis gyva

  Aldona Traškinienė. Atmintis gyva, 2008 m.

  Aldona Traškinienė

  Grafikos darbas. Aldona Traškinienė „Atmintis gyva“.

  Dailininkė Aldona Kašelionytė-Traškinienė gimusi tremtinio Broniaus Kašelionio šeimoje. Grafikos darbus kūrė pagal tėvo ir senelių Marijos ir Broniaus Kašelionių pasakojimus. Jos tėvas Bronius Kašelionis ir seneliai Kašelioniai, teta Birutė Kašelionytė-Baliukonienė 1946 m. vasario 18 d. buvo ištremti į Sverdlovsko sritį, Novaja Liala miestą. 1956 m. grįžo į Lietuvą.

 • Aldona Traškinienė. Kančios medinis veidas

  Aldona Traškinienė. Kančios medinis veidas, 2010 m.

  Aldona Traškinienė

  Grafikos darbas. Aldona Traškinienė „Kančios medinis veidas“.

  Dailininkė Aldona Kašelionytė-Traškinienė gimusi tremtinio Broniaus Kašelionio šeimoje. Grafikos darbus kūrė pagal tėvo ir senelių Marijos ir Broniaus Kašelionių pasakojimus. Jos tėvas Bronius Kašelionis ir seneliai Kašelioniai, teta Birutė Kašelionytė-Baliukonienė 1946 m. vasario 18 d. buvo ištremti į Sverdlovsko sritį, Novaja Liala miestą. 1956 m. grįžo į Lietuvą.

 • Aldona Traškinienė. Sugrįžimai

  Aldona Traškinienė. Sugrįžimai, 2008 m.

  Aldona Traškinienė

  Grafikos darbas. Aldona Traškinienė „Sugrįžimai“.

  Dailininkė Aldona Kašelionytė-Traškinienė gimusi tremtinio Broniaus Kašelionio šeimoje. Grafikos darbus kūrė pagal tėvo ir senelių Marijos ir Broniaus Kašelionių pasakojimus. Jos tėvas Bronius Kašelionis ir seneliai Kašelioniai bei teta Birutė Kašelionytė-Baliukonienė 1946 m. vasario 18 d. buvo ištremti į Sverdlovsko sritį, Novaja Liala miestą. 1956 m. grįžo į Lietuvą.

 • Aldona Traškinienė. Ašara Dievo aky

  Aldona Traškinienė. Ašara Dievo aky, 2008 m.

  Aldona Traškinienė

  Grafikos darbas. Aldona Traškinienė „Ašara Dievo aky“.

  Dailininkė Aldona Kašelionytė-Traškinienė gimusi tremtinio Broniaus Kašelionio šeimoje. Grafikos darbus kūrė pagal tėvo ir senelių Marijos ir Broniaus Kašelionių pasakojimus. Jos tėvas Bronius Kašelionis ir seneliai Kašelioniai, teta Birutė Kašelionytė-Baliukonienė 1946 m. vasario 18 d. buvo ištremti į Sverdlovsko sritį, Novaja Liala miestą. 1956 m. grįžo į Lietuvą.

 • Aldona Traškinienė. Mokslo daigeliai Sibire

  Aldona Traškinienė. Mokslo daigeliai Sibire, 2008 m.

  Aldona Traškinienė

  Grafikos darbas. Aldona Traškinienė „Mokslo daigeliai Sibire“.

  Dailininkė Aldona Kašelionytė-Traškinienė gimusi tremtinio Broniaus Kašelionio šeimoje. Grafikos darbus kūrė pagal tėvo ir senelių Marijos ir Broniaus Kašelionių pasakojimus. Jos tėvas Bronius Kašelionis ir seneliai Kašelioniai bei teta Birutė Kašelionytė-Baliukonienė 1946 m. vasario 18 d. buvo ištremti į Sverdlovsko sritį, Novaja Liala miestą. 1956 m. grįžo į Lietuvą.

 • Aldona Traškinienė. Sėja išmintį tremtis

  Aldona Traškinienė. Sėja išmintį tremtis, 2008 m.

  Aldona Traškinienė

  Grafikos darbas. Aldona Traškinienė „Sėja išmintį tremtis“

  Dailininkė Aldona Kašelionytė-Traškinienė gimusi tremtinio Broniaus Kašelionio šeimoje. Grafikos darbus kūrė pagal tėvo ir senelių Marijos ir Broniaus Kašelionių pasakojimus. Jos tėvas Bronius Kašelionis ir seneliai Kašelioniai bei teta Birutė Kašelionytė-Baliukonienė 1946 m. vasario 18 d. buvo ištremti į Sverdlovsko sritį, Novaja Liala miestą. 1956 m. grįžo į Lietuvą.

 • Aldona Traškinienė. Leiskit į tėvynę

  Aldona Traškinienė. Leiskit į tėvynę, 2008 m.

  Aldona Traškinienė

  Grafikos darbas. Aldona Traškinienė „Leiskit į tėvynę“.

  Dailininkė Aldona Kašelionytė-Traškinienė gimusi tremtinio Broniaus Kašelionio šeimoje. Grafikos darbus kūrė pagal tėvo ir senelių Marijos ir Broniaus Kašelionių pasakojimus. Jos tėvas Bronius Kašelionis ir seneliai Kašelioniai, teta Birutė Kašelionytė-Baliukonienė 1946 m. vasario 18 d. buvo ištremti į Sverdlovsko sritį, Novaja Liala miestą. 1956 m. grįžo į Lietuvą.

 • Aldona Traškinienė. Iš gyvenimo knygos išplėšti metai tremty

  Aldona Traškinienė. Iš gyvenimo knygos išplėšti metai tremty, 2008 m.

  Aldona Traškinienė

  Grafikos darbas. Aldona Traškinienė „Iš gyvenimo knygos išplėšti metai tremty“.

  Dailininkė Aldona Kašelionytė-Traškinienė gimusi tremtinio Broniaus Kašelionio šeimoje. Grafikos darbus kūrė pagal tėvo ir senelių Marijos ir Broniaus Kašelionių pasakojimus. Jos tėvas Bronius Kašelionis ir seneliai Kašelioniai, teta Birutė Kašelionytė-Baliukonienė 1946 m. vasario 18 d. buvo ištremti į Sverdlovsko sritį, Novaja Liala miestą. 1956 m. grįžo į Lietuvą.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.