Pasirinkite egzistuojantį internetinį turinį arba pridėkite internetinį turinį rodymui šiame portlete.
  • Juozo Enčerio 100-sios gimimo metinės

     Juozo Enčerio 100-sios gimimo metinės

   Juozas Enčeris gimė 1914 m. gegužės 25 d. Kejėnų kaime, Girkalnio valsčiuje, Raseinių rajone. 1924– 1933 metais mokėsi Raseinių gimnazijoje. Nuo 1933 metų studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Technikos fakultete Kaune. 1937–1938 metais mokėsi Kauno karo mokykloje, kurią baigęs įgijo jaunesniojo leitenanto laipsnį. Tų pačių metų rugsėjo mėnesį grįžo mokytis į universitetą. Universitete buvo išrinktas korporacijos „Neo-Lithuania" pirmininku. 1940 metais, baigęs universitetą, pradėjo dirbti inžinieriumi statybose. 1940 m. spalio mėnesį NKVD suimtas, kalintas Kauno sunkiųjų darbų ir IX forto kalėjime. 1941 metų pradžioje perkeltas į Vilniaus kalėjimą, iš kurio, balandžio mėnesį, išvežtas į Pečioros lagerį Komijos ASSR, 1943 metais perkeltas į Altajaus kraštą. 1945 m. gegužės 14 d. Slavgorodo rajono, Altajaus krašte teismas jį nuteisė dar dešimčiai metų lagerio ir penkeriems metams tremties. 1954 metais paleistas iš lagerio išvyko pas tėvus, kurie buvo ištremti prie Laptevų jūros. 1956 metais, grįžęs į Lietuvą, pradėjo dirbti aukštybinių pastatų statybose. Už Kėdainių elevatoriaus statybą jam buvo suteiktas nusipelniusio statybininko vardas. Vėliau jis vadovavo Joniškio elevatoriaus, kitų aukštybinių pastatų statybai. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę jam suteiktas dimisijos pulkininko leitenanto laipsnis, apdovanotas Vyčio kryžiaus V laipsnio ordinu, korporacijos „Neo-Lithuania“ auksiniu garbės žiedu (1990, JAV), Lietuvos politinių kalinių sąjungos I laipsnio auksiniu žymeniu už nuopelnus Lietuvai (1999 m.). Mirė 2006 m liepos 20 d., Kaune.

Parodos objektai

   
 • Kėdainių elevatoriaus statybos pabaigtuvės. Dešinėje stovi Juozas Enčeris

  Kėdainių elevatoriaus statybos pabaigtuvės. Dešinėje stovi Juozas Enčeris, XX a. II p.

  Nežinomas autorius

  Negatyvas. Kėdainių elevatoriaus statybos pabaigtuvės. Dešinėje stovi Juozas Enčeris.

  Juozas Enčeris gimė 1914 m. gegužės 25 d. Kejėnų kaime, Girkalnio valsčiuje, Raseinių r. Buvęs politinis kalinys, Lietuvos Respublikos kariuomenės karininkas, inžinierius-statybininkas. Mirė 2006 m. liepos mėn. 20 dieną.

 • Juozas Enčeris (stovi pirmas iš kairės) su statybininkais Joniškyje

  Juozas Enčeris (stovi pirmas iš kairės) su statybininkais Joniškyje, XX a. II p.

  Nežinomas autorius

  Negatyvas. Juozas Enčeris (stovi pirmas iš kairės) su statybininkais. Joniškis, 1970 m. balandžio mėn 29 d.

  Juozas Enčeris gimė 1914 m. gegužės 25 d. Kejėnų kaime, Girkalnio valsčiuje, Raseinių r. Buvęs politinis kalinys, Lietuvos Respublikos kariuomenės karininkas, inžinierius–statybininkas. Mirė 2006 m. liepos mėn. 20 dieną.

 • Liuda ir Juozas Enčeriai

  Liuda ir Juozas Enčeriai, XX a. II p.

  Nežinomas autorius

  Negatyvas. Liuda ir Juozas Enčeriai.

  Juozas Enčeris gimė 1914 m. gegužės 25 d. Kejėnų kaime, Girkalnio valsčiuje, Raseinių r. Buvęs politinis kalinys, Lietuvos Respublikos kariuomenės karininkas, inžinierius–statybininkas. Mirė 2006 m. liepos mėn. 20 dieną.

 • Archyvinė pažyma apie kalinimą ir tremtį išduota Juozui Enčeriui

  Archyvinė pažyma apie kalinimą ir tremtį išduota Juozui Enčeriui, XX a. II p.

  Nežinomas autorius

  Negatyvas. Archyvinė pažyma išduota Juozui Enčeriui apie įkalinimą ir tremtį.

  Juozas Enčeris gimė 1914 m. gegužės 25 d. Kejėnų kaime, Girkalnio valsčiuje, Raseinių r. Buvęs politinis kalinys, Lietuvos Respublikos kariuomenės karininkas, inžinierius–statybininkas. Mirė 2006 m. liepos mėn. 20 dieną.

 • Juozo Enčerio šeima

  Juozo Enčerio šeima, XX a. II p.

  Nežinomas autorius

  Negatyvas. Juozo Enčerio šeima: sėdi iš kairės – Juozas Enčeris, jo žmona Liuda Matilda Kariūnaitytė Enčerienė ir Mantukas Enčeris. Stovi, Saulius Enčeris, Birutė Remeikaitė Enčerienė ir Tomas Enčeris. 1990 m.

  Juozas Enčeris gimė 1914 m. gegužės 25 d. Kejėnų kaime, Girkalnio valsčiuje, Raseinių r. Buvęs politinis kalinys, kalintas Kauno, Vilniaus kalėjimuose, Pečioros lageryje, Komijos ASSR, Altajaus, Irkutsko srities lageriuose. Lietuvos Respublikos kariuomenės karininkas, inžinierius-statybininkas. Mirė 2006 m. liepos mėn. 20 dieną.

 • Lietuvos Respublikos priešgaisrinės rinktinės kariai. Pirmas iš kairės-Juozas Enčeris

  Lietuvos Respublikos priešgaisrinės rinktinės kariai. Pirmas iš kairės-Juozas Enčeris, XX a. II p.

  Nežinomas autorius

  Negatyvas. Lietuvos Respublikos priešgaisrinės rinktinės kariai. Pirmas iš kairės-Juozas Enčeris.

  Juozas Enčeris gimė 1914 m. gegužės 25 d. Kejėnų kaime, Girkalnio valsčiuje, Raseinių r. Buvęs politinis kalinys, kalintas Kauno, Vilniaus kalėjimuose, Pečioros lageryje, Komijos ASSR, Altajaus, Irkutsko sr. lageriuose. Lietuvos Respublikos kariuomenės karininkas, inžinierius-statybininkas. Mirė 2006 m. liepos 20 d. Kaune.

 • Politiniai kaliniai Ust–Kut gyvenvietėje Irkutsko srityje

  Politiniai kaliniai Ust–Kut gyvenvietėje Irkutsko srityje, XX a. II p.

  Nežinomas autorius

  Negatyvas. Juozas Enčeris (antroje eilėje ketvirtas iš kairės) kartu su politiniais kaliniais Irkutsko srityje.

  Juozas Enčeris gimė 1914 m. gegužės 25 d. Kejėnų kaime, Girkalnio valsčiuje, Raseinių r. Buvęs politinis kalinys, kalintas Kauno, Vilniaus kalėjimuose, Pečioros lageryje, Komijos ASSR, Altajaus, Irkutsko sr. lageriuose. Lietuvos Respublikos kariuomenės karininkas, inžinierius-statybininkas. Mirė 2006 m. liepos 20 dieną.

 • Juozas Enčeris mokslinių tiriamųjų darbų metu, su statybininkais, prie Kauno pilies

  Juozas Enčeris mokslinių tiriamųjų darbų metu, su statybininkais, prie Kauno pilies, XX a. I p.

  Nežinomas autorius

  Negatyvas. Juozas Enčeris mokslinių kasinėjimų metu, su statybininkais, prie Kauno pilies.

  Juozas Enčeris gimė 1914 m. gegužės 25 d. Kejėnų kaime, Girkalnio valsčiuje, Raseinių r. Buvęs politinis kalinys, kalintas Kauno, Vilniaus kalėjimuose, Pečioros lageryje, Komijos ASSR, Altajaus, Irkutsko sr. lageriuose. Lietuvos Respublikos kariuomenės karininkas, inžinierius-statybininkas. Mirė 2006 m. liepos 20 dieną.

 • Politiniai kaliniai Ust–Kut gyvenvietėje Irkutsko srityje. Juozas Enčeris sėdi antroje eilėje iš dešinės antras

  Politiniai kaliniai Ust–Kut gyvenvietėje Irkutsko srityje. Juozas Enčeris sėdi antroje eilėje iš dešinės antras, XX a. II p.

  Nežinomas autorius

  Negatyvas. Juozas Enčeris, sėdi antroje eilėje antras iš dešinės. Ust–Kut gyvenvietė, Irkutsko sritis.

  Juozas Enčeris gimė 1914 m. gegužės 25 d. Kejėnų kaime, Girkalnio valsčiuje, Raseinių r. Buvęs politinis kalinys, kalintas Kauno, Vilniaus kalėjimuose, Pečioros lageryje, Komijos ASSR, Altajaus, Irkutsko sr. lageriuose. Lietuvos Respublikos kariuomenės karininkas, inžinierius-statybininkas. Mirė 2006 m. liepos 20 dieną.

 • Fotografija

  Fotografija, 1939 m.

  Nežinomas autorius

  Grupinė fotografija. Organizacija Neo-Lithuania švenčia 17-ąsias veiklos metines.

  Neo-Lithuania („Naujoji Lietuva“) – tautinė lietuvių studentų organizacija, veikusi 1922–1940 m. Vytauto Didžiojo universitete, 1955–1993 m. išeivijoje, nuo 1990 m. – Lietuvoje.

 • Organizacijos Neo-Lithuania valdyba

  Organizacijos Neo-Lithuania valdyba, 1939 m.

  Nežinomas autorius

  Grupinė fotografija. Organizacijos Neo-Lithuania valdyba: iš kairės sėdi Jonas Jurkūnas, Juozas Enčeris, Vincas Plėštys. Stovi: Stasys Švedas, Vytautas Aleksandriūnas.

  Neo-Lithuania („Naujoji Lietuva“) – tautinė lietuvių studentų organizacija veikusi 1922–1940 m. Vytauto Didžiojo universitete, 1955–1993 m. išeivijoje, nuo 1990 m. – Lietuvoje.

 • Fotografija

  Fotografija, 2005 m.

  Ona Adomaitienė

  Fotografija. Dimisijos pulkininkas leitenantas Juozas Enčeris.

  Juozas Enčeris gimė 1914 m. gegužės 25 d. Kejėnų kaime, Girkalnio valsčiuje, Raseinių r. Buvęs politinis kalinys. Kalintas Kauno sunkiųjų darbų, Kauno IX forto kalėjimuose.  Lietuvos Respublikos kariuomenės karininkas, inžinierius–statybininkas. Mirė 2006 m. liepos mėn. 20 dieną.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 2
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.