Pasirinkite egzistuojantį internetinį turinį arba pridėkite internetinį turinį rodymui šiame portlete.
  • Juozo Enčerio 100-sios gimimo metinės

   Juozo Enčerio 100-sios gimimo metinės

   Juozas Enčeris gimė 1914 m. gegužės 25 d. Kejėnų kaime, Girkalnio valsčiuje, Raseinių rajone. 1924– 1933 metais mokėsi Raseinių gimnazijoje. Nuo 1933 metų studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Technikos fakultete Kaune. 1937–1938 metais mokėsi Kauno karo mokykloje, kurią baigęs įgijo jaunesniojo leitenanto laipsnį. Tų pačių metų rugsėjo mėnesį grįžo mokytis į universitetą. Universitete buvo išrinktas korporacijos „Neo-Lithuania" pirmininku. 1940 metais, baigęs universitetą, pradėjo dirbti inžinieriumi statybose. 1940 m. spalio mėnesį NKVD suimtas, kalintas Kauno sunkiųjų darbų ir IX forto kalėjime. 1941 metų pradžioje perkeltas į Vilniaus kalėjimą, iš kurio, balandžio mėnesį, išvežtas į Pečioros lagerį Komijos ASSR, 1943 metais perkeltas į Altajaus kraštą. 1945 m. gegužės 14 d. Slavgorodo rajono, Altajaus krašte teismas jį nuteisė dar dešimčiai metų lagerio ir penkeriems metams tremties. 1954 metais paleistas iš lagerio išvyko pas tėvus, kurie buvo ištremti prie Laptevų jūros. 1956 metais, grįžęs į Lietuvą, pradėjo dirbti aukštybinių pastatų statybose. Už Kėdainių elevatoriaus statybą jam buvo suteiktas nusipelniusio statybininko vardas. Vėliau jis vadovavo Joniškio elevatoriaus, kitų aukštybinių pastatų statybai. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę jam suteiktas dimisijos pulkininko leitenanto laipsnis, apdovanotas Vyčio kryžiaus V laipsnio ordinu, korporacijos „Neo-Lithuania“ auksiniu garbės žiedu (1990, JAV), Lietuvos politinių kalinių sąjungos I laipsnio auksiniu žymeniu už nuopelnus Lietuvai (1999 m.). Mirė 2006 m liepos 20 d., Kaune.

Parodos objektai

   
 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 2
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.