Pasirinkite egzistuojantį internetinį turinį arba pridėkite internetinį turinį rodymui šiame portlete.
  • KAUNO IX FORTO MUZIEJUI - 60

   KAUNO IX FORTO MUZIEJUI - 60

   1958 METŲ LIEPOS MĖN. 9 DIENOS LIETUVOS TSR MINISTRŲ TARYBOS NUTARIMU NR. 300 „DĖL REVOLIUCIJOS ISTORIJOS MUZIEJAUS ORGANIZAVIMO KAUNE, IX FORTO TERITORIJOJE“ NUSPRĘSTA IX FORTE ĮKŪRTI MUZIEJŲ.
   PIRMASIS MUZIEJAUS DIREKTORIUS ALBINAS BALČIŪNAS, SU KELETU JAM PADEDANČIŲ DARBUOTOJŲ, PER VIENERIUS METUS SUTVARKĖ IX FORTO TERITORIJĄ, BUVUSĮ FORTO KAREIVINIŲ PASTATĄ PRITAIKĖ MUZIEJINĖMS EKSPOZICIJOMS.
   1959 M. GEGUŽĖS MĖN. 30 D. ĮVYKO IŠKILMINGAS MUZIEJAUS ATIDARYMAS. PIRMOJI EKSPOZICIJA, APIE IX FORTE 1941-1944 M. NUŽUDYTUS ASMENIS, BUVO ĮRENGTA 1960 M. VĖLIAU EKSPOZICIJOS BUVO PLEČIAMOS, APIMANT SKIRTINGUS IX FORTO ISTORINIUS LAIKOTARPIUS: KAUNO TVIRTOVĖS, SUNKIŲJŲ DARBŲ KALĖJIMO IR PAN. YPATINGAS DĖMESYS, JAU NUO PIRMŲ MUZIEJAUS VEIKLOS METŲ, BUVO SKIRTAS NACISTINIO REŽIMO AUKOMS ATMINTI. ATEITYJE PLANUOJANT ATIDENGTI MEMORIALĄ SKIRTĄ IX FORTE NUŽUDYTIEMS ŽYDŲ TAUTYBĖS LIETUVOS PILIEČIAMS, PIRMAIS MUZIEJAUS VEIKLOS METAIS PRIE MASININIŲ ŽUDYNIŲ LAUKO BUVO ATDENGTAS PAMINKLINIS AKMUO, KURIAME BUVO PARAŠYTA „ČIA BUS PASTATYTAS PAMINKLAS FAŠISTINIO TERORO AUKOMS“.
   PIRMASIS RESPUBLIKINIS KONKURSAS MEMORIALUI BUVO PASKELBTAS 1966 M. IR VYKO KETURIAIS ETAPAIS. 1976 METAIS, GALUTINIAM KONKURSO ETAPUI, DARBUS PATEIKĖ SEPTYNIOS ARCHITEKTŲ IR SKULPTORIŲ GRUPĖS. GERIAUSIU PRIPAŽINTAS SKULPTORIAUS ALFONSO AMBRAZIŪNO IR ARCHITEKTŲ GEDIMINO BARAVYKO IR VYTAUTO VIELIAUS PROJEKTAS. MEMORIALO STATYBA UŽTRUKO IKI 1984 M. OBJEKTĄ STATĖ ANTROJI KAUNO STATYBOS VALDYBA. 1985 M. OBJEKTAS APDOVANOTAS SSRS VALSTYBINE PREMIJA.
   SUPRANTAMA, KAD IKI ATGIMIMO LAIKOTARPIO MUZIEJUS NEIŠVENGĖ IDEOLOGINĖS PAKRAIPOS. TAČIAU TIK ATKŪRUS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ PRADĖTOS RINKTI FOTOGRAFIJOS IR DOKUMENTAI APIE SOVIETINĘ OKUPACIJĄ, LIETUVIŲ TREMTĮ Į SOVIETINIUS LAGERIUS. ŠIAI DIENAI KAUNO TVIRTOVĖS, HOLOKAUSTO, TREMTIES, POGRINDINIO PASIPRIEŠINIMO SOVIETINIAM REŽIMUI IR KITOMIS TEMOMIS MUZIEJAUS DARBUOTOJAI PER 60 METŲ LAIKOTARPĮ SUKAUPĖ APIE 80 TŪKSTANČIŲ EKSPONATŲ.
   ŠIUO METU MUZIEJAUS VEIKLA SIEJAMA SU KULTŪROS, ŠVIETIMO IR INFORMACIJOS SKLEIDIMO FUNKCIJOMIS, VYKDOMOS EDUKACINĖS PROGRAMOS, KURIOMIS SIEKIAMA SUPAŽINDINTI SU HOLOKAUSTO TRAGEDIJA IR SOVIETINIO REŽIMO NUSIKALTIMAIS.

Parodos objektai

   
 • Negatyvas

  Negatyvas, 1962–1964 m.

  Nežinomas autorius

  Negatyvas. Kauno IX forto muziejaus ekspozicija.

  Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimu Nr.300, 1958 m. liepos 9 d. Kauno IX forte įkurtas Revoliucijos istorijos muziejus.  1959 m. gegužės 30 d. įvyko iškilmingas muziejaus atidarymas lankytojams. Po metų buvo įrengta ekspozicija apie nužudytuosius IX forte nacių okupacijos metais. 1984 m. birželio 15 d. atidarytas Memorialinis kompleksas ir atidengtas paminklas nacizmo aukoms atminti. Muziejuje įrengtos ekspozicijos apie Kauno tvirtovę, sovietų ir nacių okupacijas Lietuvoje.

 • Stendas su užrašu „IX fortas“ prie aikštelės, kuri buvo prie pėsčiųjų tako vedančio į Kauno IX forto muziejų

  Stendas su užrašu „IX fortas“ prie aikštelės, kuri buvo prie pėsčiųjų tako vedančio į Kauno IX forto muziejų, 1970–1975 m.

  Povilas Karpavičius

  Negatyvas. Stendas su užrašu „IX fortas“ prie aikštelės, kuri buvo prie pėsčiųjų tako vedančio į Kauno IX forto muziejų.

  Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimu Nr.300, 1958 m. liepos 9 d. Kauno IX forte įkurtas Revoliucijos istorijos muziejus.  1959 m. gegužės 30 d. įvyko iškilmingas muziejaus atidarymas lankytojams. Po metų buvo įrengta ekspozicija apie nužudytuosius IX forte nacių okupacijos metais. 1984 m. birželio 15 d. atidarytas Memorialinis kompleksas ir atidengtas paminklas nacizmo aukoms atminti. Muziejuje įrengtos ekspozicijos apie Kauno tvirtovę, sovietų ir nacių okupacijas Lietuvoje.

 • Negatyvas

  Negatyvas, 1977 m.

  Visvaldas Šidlauskas

  Negatyvas. Prie Kauno IX forto muziejaus Kauno 12 vidurinės mokyklos moksleivių grupė. 

  Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimu Nr.300, 1958 m. liepos 9 d. Kauno IX forte įkurtas Revoliucijos istorijos muziejus.  1959 m. gegužės 30 d. įvyko iškilmingas muziejaus atidarymas lankytojams. Po metų buvo įrengta ekspozicija apie nužudytuosius IX forte nacių okupacijos metais. 1984 m. birželio 15 d. atidarytas Memorialinis kompleksas ir atidengtas paminklas nacizmo aukoms atminti. Muziejuje įrengtos ekspozicijos apie Kauno tvirtovę, sovietų ir nacių okupacijas Lietuvoje.

 • Negatyvas

  Negatyvas, 1978 m.

  Visvaldas Šidlauskas

  Negatyvas. Pionierių garbės sargyba prie paminklinio akmens Kauno IX forto muziejuje.

  Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimu Nr.300, 1958 m. liepos 9 d. Kauno IX forte įkurtas Revoliucijos istorijos muziejus.  1959 m. gegužės 30 d. įvyko iškilmingas muziejaus atidarymas lankytojams. Po metų buvo įrengta ekspozicija apie nužudytuosius IX forte nacių okupacijos metais. 1984 m. birželio 15 d. atidarytas Memorialinis kompleksas ir atidengtas paminklas nacizmo aukoms atminti. Muziejuje įrengtos ekspozicijos apie Kauno tvirtovę, sovietų ir nacių okupacijas Lietuvoje.

 • Negatyvas

  Negatyvas, 1977 m.

  Visvaldas Šidlauskas

  Negatyvas. Pionieriškas saliutas Kauno IX forto muziejuje. Dalyvauja Kauno vidurinių mokyklų moksleiviai.

   Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimu Nr.300, 1958 m. liepos 9 d. Kauno IX forte įkurtas Revoliucijos istorijos muziejus.  1959 m. gegužės 30 d. įvyko iškilmingas muziejaus atidarymas lankytojams. Po metų buvo įrengta ekspozicija apie nužudytuosius IX forte nacių okupacijos metais. 1984 m. birželio 15 d. atidarytas Memorialinis kompleksas ir atidengtas paminklas nacizmo aukoms atminti. Muziejuje įrengtos ekspozicijos apie Kauno tvirtovę, sovietų ir nacių okupacijas Lietuvoje.

 • Fotografija

  Fotografija, 1977 m.

  Visvaldas Šidlauskas

  Fotografija. Moksleivių grupė renginyje Didžiojo spalio 60–mečiui paminėti. Kauno IX forto muziejus.

  Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimu Nr.300, 1958 m. liepos 9 d. Kauno IX forte įkurtas Revoliucijos istorijos muziejus.  1959 m. gegužės 30 d. įvyko iškilmingas muziejaus atidarymas lankytojams. Po metų buvo įrengta ekspozicija apie nužudytuosius IX forte nacių okupacijos metais. 1984 m. birželio 15 d. atidarytas Memorialinis kompleksas ir atidengtas paminklas nacizmo aukoms atminti. Muziejuje įrengtos ekspozicijos apie Kauno tvirtovę, sovietų ir nacių okupacijas Lietuvoje.

 • Fotografija

  Fotografija, 1966–1967 m.

  Visvaldas Šidlauskas

  Fotografija. Kauno IX forto muziejaus ekspozicija.

  Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimu Nr.300, 1958 m. liepos 9 d. Kauno IX forte įkurtas Revoliucijos istorijos muziejus.  1959 m. gegužės 30 d. įvyko iškilmingas muziejaus atidarymas lankytojams. Po metų buvo įrengta ekspozicija apie nužudytuosius IX forte nacių okupacijos metais. 1984 m. birželio 15 d. atidarytas Memorialinis kompleksas ir atidengtas paminklas nacizmo aukoms atminti. Muziejuje įrengtos ekspozicijos apie Kauno tvirtovę, sovietų ir nacių okupacijas Lietuvoje.

 • Negatyvas

  Negatyvas, 1969–1970 m.

  Nežinomas autorius

  Negatyvas. Kauno IX forto muziejaus ekspozicijos fragmentas, ”Fašistų teroras ir žvėriškumai Kaune“. 

  Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimu Nr.300, 1958 m. liepos 9 d. Kauno IX forte įkurtas Revoliucijos istorijos muziejus.  1959 m. gegužės 30 d. įvyko iškilmingas muziejaus atidarymas lankytojams. Po metų buvo įrengta ekspozicija apie nužudytuosius IX forte nacių okupacijos metais. 1984 m. birželio 15 d. atidarytas Memorialinis kompleksas ir atidengtas paminklas nacizmo aukoms atminti. Muziejuje įrengtos ekspozicijos apie Kauno tvirtovę, sovietų ir nacių okupacijas Lietuvoje.

 • Bulgarijos Liaudies Respublikos delegacija Kauno IX forto muziejuje

  Bulgarijos Liaudies Respublikos delegacija Kauno IX forto muziejuje, 1975 m.

  Nežinomas autorius

  Bulgarijos Liaudies Respublikos delegacija Kauno IX forto muziejuje. 1975 m. 


  Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimu Nr.300, 1958 m. liepos 9 d. Kauno IX forte įkurtas Revoliucijos istorijos muziejus.  1959 m. gegužės 30 d. įvyko iškilmingas muziejaus atidarymas lankytojams. Po metų buvo įrengta ekspozicija apie nužudytuosius IX forte nacių okupacijos metais. 1984 m. birželio 15 d. atidarytas Memorialinis kompleksas ir atidengtas paminklas nacizmo aukoms atminti. Po 1990 m., kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, muziejuje buvo įrengtos ekspozicijos apie Kauno tvirtovę, sovietų ir nacių okupacijas.

 • Prancūzų aviacijos pulko „Normandija–Nemunas“ veteranų grupė Kauno IX forto muziejuje

  Prancūzų aviacijos pulko „Normandija–Nemunas“ veteranų grupė Kauno IX forto muziejuje, 1975 m.

  Nežinomas autorius

  Negatyvas. Prancūzų aviacijos pulko „Normandija–Nemunas“ veteranų grupė Kauno IX forto muziejuje. 1975 m.


  Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimu Nr.300, 1958 m. liepos 9 d. Kauno IX forte įkurtas Revoliucijos istorijos muziejus.  1959 m. gegužės 30 d. įvyko iškilmingas muziejaus atidarymas lankytojams. Po metų buvo įrengta ekspozicija apie nužudytuosius IX forte nacių okupacijos metais. 1984 m. birželio 15 d. atidarytas Memorialinis kompleksas ir atidengtas paminklas nacizmo aukoms atminti. Po 1990 m., kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, muziejuje buvo įrengtos ekspozicijos apie Kauno tvirtovę, sovietų ir nacių okupacijas.

 • Prancūzų aviacijos pulko „Normandija–Nemunas“ veteranų grupė Kauno IX forto muziejuje priėmimo metu

  Prancūzų aviacijos pulko „Normandija–Nemunas“ veteranų grupė Kauno IX forto muziejuje priėmimo metu, 1975 m.

  Nežinomas autorius

  Negatyvas. Prancūzų aviacijos pulko ”Normandija–Nemunas“ veteranų grupė Kauno IX forto muziejuje. 1975 m. Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimu Nr.300, 1958 m. liepos 9 d. Kauno IX forte įkurtas Revoliucijos istorijos muziejus.  1959 m. gegužės 30 d. įvyko iškilmingas muziejaus atidarymas lankytojams. Po metų buvo įrengta ekspozicija apie nužudytuosius IX forte nacių okupacijos metais. 1984 m. birželio 15 d. atidarytas Memorialinis kompleksas ir atidengtas paminklas nacizmo aukoms atminti. Muziejuje įrengtos ekspozicijos apie Kauno tvirtovę, sovietų ir nacių okupacijas Lietuvoje.

 • JAV lietuviai Kauno IX forto muziejuje

  JAV lietuviai Kauno IX forto muziejuje, 1960 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija. JAV lietuviai Kauno IX forto muziejuje. 1960 m. 

  Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimu Nr.300, 1958 m. liepos 9 d. Kauno IX forte įkurtas Revoliucijos istorijos muziejus.  1959 m. gegužės 30 d. įvyko iškilmingas muziejaus atidarymas lankytojams. Po metų buvo įrengta ekspozicija apie nužudytuosius IX forte nacių okupacijos metais. 1984 m. birželio 15 d. atidarytas Memorialinis kompleksas ir atidengtas paminklas nacizmo aukoms atminti. Muziejuje įrengtos ekspozicijos apie Kauno tvirtovę, sovietų ir nacių okupacijas Lietuvoje

 • Rodomi įrašai nuo 13 iki 24
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 5
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.