Pasirinkite egzistuojantį internetinį turinį arba pridėkite internetinį turinį rodymui šiame portlete.
  • KAUNO IX FORTO MUZIEJUI - 60

   KAUNO IX FORTO MUZIEJUI - 60

   1958 METŲ LIEPOS MĖN. 9 DIENOS LIETUVOS TSR MINISTRŲ TARYBOS NUTARIMU NR. 300 „DĖL REVOLIUCIJOS ISTORIJOS MUZIEJAUS ORGANIZAVIMO KAUNE, IX FORTO TERITORIJOJE“ NUSPRĘSTA IX FORTE ĮKŪRTI MUZIEJŲ.
   PIRMASIS MUZIEJAUS DIREKTORIUS ALBINAS BALČIŪNAS, SU KELETU JAM PADEDANČIŲ DARBUOTOJŲ, PER VIENERIUS METUS SUTVARKĖ IX FORTO TERITORIJĄ, BUVUSĮ FORTO KAREIVINIŲ PASTATĄ PRITAIKĖ MUZIEJINĖMS EKSPOZICIJOMS.
   1959 M. GEGUŽĖS MĖN. 30 D. ĮVYKO IŠKILMINGAS MUZIEJAUS ATIDARYMAS. PIRMOJI EKSPOZICIJA, APIE IX FORTE 1941-1944 M. NUŽUDYTUS ASMENIS, BUVO ĮRENGTA 1960 M. VĖLIAU EKSPOZICIJOS BUVO PLEČIAMOS, APIMANT SKIRTINGUS IX FORTO ISTORINIUS LAIKOTARPIUS: KAUNO TVIRTOVĖS, SUNKIŲJŲ DARBŲ KALĖJIMO IR PAN. YPATINGAS DĖMESYS, JAU NUO PIRMŲ MUZIEJAUS VEIKLOS METŲ, BUVO SKIRTAS NACISTINIO REŽIMO AUKOMS ATMINTI. ATEITYJE PLANUOJANT ATIDENGTI MEMORIALĄ SKIRTĄ IX FORTE NUŽUDYTIEMS ŽYDŲ TAUTYBĖS LIETUVOS PILIEČIAMS, PIRMAIS MUZIEJAUS VEIKLOS METAIS PRIE MASININIŲ ŽUDYNIŲ LAUKO BUVO ATDENGTAS PAMINKLINIS AKMUO, KURIAME BUVO PARAŠYTA „ČIA BUS PASTATYTAS PAMINKLAS FAŠISTINIO TERORO AUKOMS“.
   PIRMASIS RESPUBLIKINIS KONKURSAS MEMORIALUI BUVO PASKELBTAS 1966 M. IR VYKO KETURIAIS ETAPAIS. 1976 METAIS, GALUTINIAM KONKURSO ETAPUI, DARBUS PATEIKĖ SEPTYNIOS ARCHITEKTŲ IR SKULPTORIŲ GRUPĖS. GERIAUSIU PRIPAŽINTAS SKULPTORIAUS ALFONSO AMBRAZIŪNO IR ARCHITEKTŲ GEDIMINO BARAVYKO IR VYTAUTO VIELIAUS PROJEKTAS. MEMORIALO STATYBA UŽTRUKO IKI 1984 M. OBJEKTĄ STATĖ ANTROJI KAUNO STATYBOS VALDYBA. 1985 M. OBJEKTAS APDOVANOTAS SSRS VALSTYBINE PREMIJA.
   SUPRANTAMA, KAD IKI ATGIMIMO LAIKOTARPIO MUZIEJUS NEIŠVENGĖ IDEOLOGINĖS PAKRAIPOS. TAČIAU TIK ATKŪRUS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ PRADĖTOS RINKTI FOTOGRAFIJOS IR DOKUMENTAI APIE SOVIETINĘ OKUPACIJĄ, LIETUVIŲ TREMTĮ Į SOVIETINIUS LAGERIUS. ŠIAI DIENAI KAUNO TVIRTOVĖS, HOLOKAUSTO, TREMTIES, POGRINDINIO PASIPRIEŠINIMO SOVIETINIAM REŽIMUI IR KITOMIS TEMOMIS MUZIEJAUS DARBUOTOJAI PER 60 METŲ LAIKOTARPĮ SUKAUPĖ APIE 80 TŪKSTANČIŲ EKSPONATŲ.
   ŠIUO METU MUZIEJAUS VEIKLA SIEJAMA SU KULTŪROS, ŠVIETIMO IR INFORMACIJOS SKLEIDIMO FUNKCIJOMIS, VYKDOMOS EDUKACINĖS PROGRAMOS, KURIOMIS SIEKIAMA SUPAŽINDINTI SU HOLOKAUSTO TRAGEDIJA IR SOVIETINIO REŽIMO NUSIKALTIMAIS.

Parodos objektai

   
 • Nutarimas

  Nutarimas, 1958 m.

  Nutarimo kopija. Lietuvos TSR Ministrų Taryba. 1958 m. liepos 9 d. Nr.300. Dėl revoliucijos istorijos muziejaus organizavimo Kaune, IX forto teritorijoje.

  Nutarime įpareigoja Kultūros ministeriją ir Kauno miesto vykdomajį komitetą organizuoti Kaune, IX forto teritorijoje, kur buvo kalėjimas ir hitlerinės okupacijos metu buvo mirties stovykla revoliucijos istorijos muziejų, užtikrinant, kad muziejus būtų dalinai atidarytas ne vėliau kaip 1958 m. rugpjūčio 1 d. ir galutinai atidarytas lankytojams 1959 m. sausio 1 d. Pasirašo: Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Pirmininko Pavaduotojas E.Ozarskis. Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Reikalų Valdytojas J.Andžius

 • Kauno IX forto kiemelis iki muziejaus įkūrimo

  Kauno IX forto kiemelis iki muziejaus įkūrimo, 1957–1958 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Kauno IX forto kiemelis: forto fasadas, nugriautas kalinių pasimatymų namelis ir apgriautas priekinis stebėjimo bokštelis.

  Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimu Nr.300, 1958 m. liepos 9 d. Kauno IX forte įkurtas Revoliucijos istorijos muziejus.  1959 m. gegužės 30 d. įvyko iškilmingas muziejaus atidarymas lankytojams. Po metų buvo įrengta ekspozicija apie nužudytuosius IX forte nacių okupacijos metais. 1984 m. birželio 15 d. atidarytas Memorialinis kompleksas ir atidengtas paminklas nacizmo aukoms atminti. Muziejuje įrengtos ekspozicijos apie Kauno tvirtovę, sovietų ir nacių okupacijas Lietuvoje.

 • Kauno IX forto pirmajame kiemelyje esančio puskaponieriaus ir priestato dalis

  Kauno IX forto pirmajame kiemelyje esančio puskaponieriaus ir priestato dalis, 1957–1958 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Kauno IX forto pirmajame kiemelyje esančio puskaponieriaus ir priestato dalis. Įkūrus muziejų priestate buvo įrengta kino salė. Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimu Nr.300, 1958 m. liepos 9 d. Kauno IX forte įkurtas Revoliucijos istorijos muziejus.  1959 m. gegužės 30 d. įvyko iškilmingas muziejaus atidarymas lankytojams. Po metų buvo įrengta ekspozicija apie nužudytuosius IX forte nacių okupacijos metais. 1984 m. birželio 15 d. atidarytas Memorialinis kompleksas ir atidengtas paminklas nacizmo aukoms atminti. Muziejuje įrengtos ekspozicijos apie Kauno tvirtovę, sovietų ir nacių okupacijas Lietuvoje.

 • Kauno IX forto teritorija

  Kauno IX forto teritorija, 1958–1959 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Kauno IX forto teritorija. 

  Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimu Nr.300, 1958 m. liepos 9 d. Kauno IX forte įkurtas Revoliucijos istorijos muziejus.  1959 m. gegužės 30 d. įvyko iškilmingas muziejaus atidarymas lankytojams. Po metų buvo įrengta ekspozicija apie nužudytuosius IX forte nacių okupacijos metais. 1984 m. birželio 15 d. atidarytas Memorialinis kompleksas ir atidengtas paminklas nacizmo aukoms atminti. Muziejuje įrengtos ekspozicijos apie Kauno tvirtovę, sovietų ir nacių okupacijas Lietuvoje.

 • Kauno IX forto muziejaus atidarymas: minia prie įėjimo

  Kauno IX forto muziejaus atidarymas: minia prie įėjimo, 1959 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Kauno IX forto muziejaus atidarymas: minia išsirikiavusi prie įėjimo pro vartus. Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimu Nr.300, 1958 m. liepos 9 d. Kauno IX forte įkurtas Revoliucijos istorijos muziejus.  1959 m. gegužės 30 d. įvyko iškilmingas muziejaus atidarymas lankytojams. Po metų buvo įrengta ekspozicija apie nužudytuosius IX forte nacių okupacijos metais. 1984 m. birželio 15 d. atidarytas Memorialinis kompleksas ir atidengtas paminklas nacizmo aukoms atminti. Muziejuje įrengtos ekspozicijos apie Kauno tvirtovę, sovietų ir nacių okupacijas Lietuvoje.

 • Kauno IX forto muziejaus atidarymo iškilmių dalyviai laiko vainikus

  Kauno IX forto muziejaus atidarymo iškilmių dalyviai laiko vainikus, 1959-05-30

  Povilas Karpavičius

  Kauno IX forto muziejaus atidarymo iškilmių dalyvių nuotrauka. Prie masinių žudynių lauko grupė žmonių su vainikais. Pagrindiniu taku eina jaunimas apsirengęs tautiniais rūbais  ir neša didelį vainiką.

  1958 m. liepos 16 d. Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimu Nr.300 Kauno tvirtovės IX forte buvo įkurtas muziejus. Muziejaus atidarymas lankymui įvyko 1959 m. gegužės 30 d. 

  Po metų buvo įrengta ekspozicija apie nužudytuosius IX forte nacių okupacijos metais. 1984 m. birželio 15 d. atidarytas Memorialinis kompleksas ir atidengtas paminklas nacizmo aukoms atminti. Muziejuje įrengtos ekspozicijos apie Kauno tvirtovę, sovietų ir nacių okupacijas Lietuvoje.

   

 • Gedulingi vainikai masinių žudynių vietoje Kauno IX forto muziejaus atidarymo metu

  Gedulingi vainikai masinių žudynių vietoje Kauno IX forto muziejaus atidarymo metu, 1959-05-30

  Povilas Karpavičius

  Fotografija. Kauno IX forto muziejaus atidarymo iškilmių nuotrauka. Gedulingi vainikai masinių žudynių lauke.

  Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimu Nr.300, 1958 m. liepos 9 d. Kauno IX forte įkurtas Revoliucijos istorijos muziejus.  1959 m. gegužės 30 d. įvyko iškilmingas muziejaus atidarymas lankytojams. Po metų buvo įrengta ekspozicija apie nužudytuosius IX forte nacių okupacijos metais. 1984 m. birželio 15 d. atidarytas Memorialinis kompleksas ir atidengtas paminklas nacizmo aukoms atminti. Muziejuje įrengtos ekspozicijos apie Kauno tvirtovę, sovietų ir nacių okupacijas Lietuvoje.

   

 • Kauno IX forto muziejaus atidarymo metu žmonių minia prie įėjimo į muziejų

  Kauno IX forto muziejaus atidarymo metu žmonių minia prie įėjimo į muziejų, 1959 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Kauno IX forto revoliucijos istorijos muziejaus atidarymo dieną. Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimu Nr.300, 1958 m. liepos 9 d. Kauno IX forte įkurtas Revoliucijos istorijos muziejus.  1959 m. gegužės 30 d. įvyko iškilmingas muziejaus atidarymas lankytojams. Po metų buvo įrengta ekspozicija apie nužudytuosius IX forte nacių okupacijos metais. 1984 m. birželio 15 d. atidarytas Memorialinis kompleksas ir atidengtas paminklas nacizmo aukoms atminti. Muziejuje įrengtos ekspozicijos apie Kauno tvirtovę, sovietų ir nacių okupacijas Lietuvoje.

 • Kauno IX forto muziejaus atidarymo iškilmių dalyviai masinių žudynių vietoje

  Kauno IX forto muziejaus atidarymo iškilmių dalyviai masinių žudynių vietoje, 1959-05-30

  Povilas Karpavičius

  Kauno IX forto muziejaus atidarymo nuotrauka. Iškilmių dalyviai masinių žudynių vietoje.

   

  1958 m. liepos 16 d. Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimu Nr.300 Kauno tvirtovės IX forte buvo įkurtas muziejus. Muziejaus atidarymas lankymui įvyko 1959 m. gegužės 30 d. 

  Po metų buvo įrengta ekspozicija apie nužudytuosius IX forte nacių okupacijos metais. 1984 m. birželio 15 d. atidarytas Memorialinis kompleksas ir atidengtas paminklas nacizmo aukoms atminti. Muziejuje įrengtos ekspozicijos apie Kauno tvirtovę, sovietų ir nacių okupacijas Lietuvoje.

   

 • Paminklinis akmuo prie masinių žudynių lauko Kauno IX forto muziejuje

  Paminklinis akmuo prie masinių žudynių lauko Kauno IX forto muziejuje, 1959–1960 m.

  Nežinomas autorius

  Negatyvas. Paminklinis akmuo prie masinių žudynių lauko Kauno IX forto muziejuje. Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimu Nr.300, 1958 m. liepos 9 d. Kauno IX forte įkurtas Revoliucijos istorijos muziejus. 1959 m. gegužės 30 d. įvyko iškilmingas muziejaus atidarymas lankytojams. Po metų buvo įrengta ekspozicija apie nužudytuosius IX forte nacių okupacijos metais. 1984 m. birželio 15 d. atidarytas Memorialinis kompleksas ir atidengtas paminklas nacizmo aukoms atminti. Po 1990 m., kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, muziejuje buvo įrengtos ekspozicijos apie Kauno tvirtovę, sovietų ir nacių okupacijas.

 • Buvusių politinių kalinių komunistų ir pogrindininkų grupė prie Kauno IX forto muziejaus

  Buvusių politinių kalinių komunistų ir pogrindininkų grupė prie Kauno IX forto muziejaus, 1946–1957 m.

  P. Karpavičius

  Fotografija. Buvusių politinių kalinių komunistų ir pogrindininkų grupė prie Kauno IX forto muziejaus. Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimu Nr.300, 1958 m. liepos 9 d. Kauno IX forte įkurtas Revoliucijos istorijos muziejus.  1959 m. gegužės 30 d. įvyko iškilmingas muziejaus atidarymas lankytojams. Po metų buvo įrengta ekspozicija apie nužudytuosius IX forte nacių okupacijos metais. 1984 m. birželio 15 d. atidarytas Memorialinis kompleksas ir atidengtas paminklas nacizmo aukoms atminti. Muziejuje įrengtos ekspozicijos apie Kauno tvirtovę, sovietų ir nacių okupacijas Lietuvoje.

 • Negatyvas

  Negatyvas, 1960–1962 m.

  Nežinomas autorius

  Negatyvas. Kauno IX forto muziejaus ekspozicija.

  Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimu Nr.300, 1958 m. liepos 9 d. Kauno IX forte įkurtas Revoliucijos istorijos muziejus.  1959 m. gegužės 30 d. įvyko iškilmingas muziejaus atidarymas lankytojams. Po metų buvo įrengta ekspozicija apie nužudytuosius IX forte nacių okupacijos metais. 1984 m. birželio 15 d. atidarytas Memorialinis kompleksas ir atidengtas paminklas nacizmo aukoms atminti. Muziejuje įrengtos ekspozicijos apie Kauno tvirtovę, sovietų ir nacių okupacijas Lietuvoje.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 5
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.