Pasirinkite egzistuojantį internetinį turinį arba pridėkite internetinį turinį rodymui šiame portlete.
  • Politinės kalinės Marijos Mačionytės 100-osios gimimo metinės

   Politinės kalinės Marijos Mačionytės 100-osios gimimo metinės

   Marija Mačionytė gimė 1917 m. Daugų valsčiuje, Alytaus apskrityje, Kazimiero Mačionio daugiavaikėje šeimoje. Marija Mačionytė kartu su savo broliu Boleslovu bei seserimi Onute ir savo pusbroliais – Kostu ir Kaziu bei pusseserėmis Ona ir Aldute dalyvavo jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“, o vėliau ir pogrindinės antisovietinės organizacijos „Geležinis vilkas“ veikloje, platindami atsišaukimus, rinkdami aukas ir pan. Marijos brolis Boleslovas Mačionis buvo „Geležinio vilko“ organizacijos vieno iš skyriaus (Atžalyno k.) vadu. Nenuostabu, kad Mačionių šeima gana anksti buvo įtraukta į „juoduosius“ NKVD sąrašus. Štai Boleslovas Mačionis buvo suimtas dar 1941 m. balandžio mėn. 9 dieną, o Kostas Mačionis – balandžio 16 dieną.
   Marija Mačionytė už antisovietinę veiklą buvo suimta 1946 m. gruodžio 11 d., kalinta Kauno ir Vilniaus kalėjimuose. Kaip politinė kalinė nuo 1948 m. kalinta Novosibirske, vėliau Krasnojarsko sr., Taišeto ir Archangelsko kalėjimuose. Po lageriuose praleistų daugiau nei 10-ties metų, ilgus metus dar privalėjo gyventi tremtyje. Į Lietuvą Marija Mačionytė sugrįžo tik 1963 metais.
   Prasidėjus Lietuvos atgimimui, Marija Mačionytė Kauno IX forto muziejui padovanojo iš tremties parsivežtas relikvijas: savus, tremtyje siuvinėtus, rankdarbius; sveikinimo atvirukus, kuriais ją guodė, tremtyje atskirai gyvenantis Mordovijoje, jos vyras Vytas Čiočys bei laiškus, kuriuose su draugais ir artimaisiais dalinosi skaudžiais išgyvenimais. Muziejaus fonduose taip pat yra saugoma apie 100 fotografijų apie Marijos Mačionytės buitį, jos ir šeimos narių bendravimą gyvenant tremtyje, taip pat draugų, išsklaidytų po platųjį Sibirą, susirašinėjimai, kuriuose atsispindi Meilė Tėvynei ir begalinis gimtinės ilgesys.
   Tik maža dalis Marijos Mačionytės asmeninių daiktų, liūdijančių jos kalinimo ir tremties metų išgyvenimus yra eksponuojami Muziejaus ekspozicijose: kalinės numeris, pačios pagamintas rožinis, išsiuvinėti paveikslėliai su tėviškės vaizdais ir Lietuvos vėliavos spalvomis, todėl šioje, virtualioje parodoje, siekėme plačiau parodyti Marijos Mačionytės gyvenimo etapą tremtyje.

Parodos objektai

   
 • Marija Mačionytė su drauge

  Marija Mačionytė su drauge

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Politinė kalinė Marija Mačionytė (dešinėje) su drauge vokiete. Sibiras

 • Lietuviai, politiniai kaliniai Novosibirske, kurių tarpe yra Marija Mačionytė

  Lietuviai, politiniai kaliniai Novosibirske, kurių tarpe yra Marija Mačionytė, 1957 m.

  Nežinomas autorius

  Grupinė fotografija. Lietuviai - politiniai kaliniai Novosibirske, Paskutinėje eilėje iš kairės pirmoji stovi Marija Mačionytė.

 • Lietuviai tremtiniai Sibire

  Lietuviai tremtiniai Sibire, 1956 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Lietuviai tremtiniai Sibire. Kairėje sėdi Marija Mačionytė.

  Sibiras – didelis gamtinis regionas, užimantis rytinę Rusijos dalį ir iš dalies sutampantis su Šiaurės Azija. Tarybiniais metais pradėtas intensyvus Sibiro įsisavinimas – pradėtos tiesti geležinkelio linijos, ėmė kurtis miestai, gamyklos, kasyklos ne tik pietų Sibire, bet ir atšiauriuose centriniuose ir šiauriniuose rajonuose. Vietinės Sibiro tautos priverstinai paverstos sėsliomis, sudaryti kolūkiai ir tarybiniai ūkiai. „Valstybės priešai“, kaliniai, „buožės“, atitremti į Sibirą ir administruojami Gulago, statė kelius, miestus, dirbo kasyklose, miškų kirtavietėse. Buvo sukurti grandioziniai planai Sibiro upes pasukti į sausringą Centrinę Aziją, bet jie taip ir nepradėti vykdyti. Tuo tarpu ant Sibiro upių pastatyta daug hidroelektrinių. Sibire kūrėsi daugelis TSRS ginkluotės gamyklų, uždarųjų miestų, kur vystyta karinė, branduolinė pramonė.

 • Politinis kalinys Vytas Čiočys. Uralas

  Politinis kalinys Vytas Čiočys. Uralas, 1957 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija .Politinis kalinys Vytas Čiočys, Marijos Mačionytės vyras. Uralas

 • Politinis kalinys Vytas Čiočys. Uralas

  Politinis kalinys Vytas Čiočys. Uralas, 1957 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija .Politinis kalinys Vytas Čiočys, Marijos Mačionytės vyras. Po kalėjimo gyveno tremtyje.

 • Politinė kalinė Marija Mačionytė

  Politinė kalinė Marija Mačionytė, 1958 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Politinė kalinė Marija Mačionytė Sibire, 1958 m. 

  Marija Mačionytė gimė 1917 m. Daugų valsčiuje, Alytaus apskrityje. Suimta ir nuteista kalėti dėl aktyvios veiklos lietuviškose organizacijose. Kalėjo Novosibirsko, Mordovijos, Sibiro kalėjimuose. Į Lietuvą sugrįžo 1963 m. 

 • Boleslovo Mačionio ir Onutės Mačionytės šeimos

  Boleslovo Mačionio ir Onutės Mačionytės šeimos, XX a. II p.

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Lietuviai tremtiniai Krasnojarsko krašte, dešinėje stovi Marijos Mačionytės sesuo, antroje eilėje pirmas iš kairės stovi brolis B. Mačionis.

  Marija Mačionytė gimė 1917 m. Daugų valsčiuje, Alytaus apskrityje. Suimta ir nuteista kalėti dėl aktyvios veiklos lietuviškose organizacijose. Kalėjo Novosibirsko, Mordovijos, Sibiro kalėjimuose. Į Lietuvą sugrįžo 1963 m.

 • Laiškas

  Laiškas, 1960-01-24

  Vytas Čiočys

  Laiškas, rašytas buvusiai politinei kalinei Marijai Mačionytei jos vyro Vyto Čiočio iš Mordovijos. Rašyta mėlynu rašalu ant dviejų liniuotų popieriaus lapų. Viršutinėje lapo dalyje nupieštas gamtos vaizdelis su paryškintu užrašu „Linkėjimai iš Mordovijos“. 

 • Politinė kalinė Marija Mačionytė Novosibirske.

  Politinė kalinė Marija Mačionytė Novosibirske.

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Politinė kalinė Marija Mačionytė Novosibirske.

 • Boleslovo Mačionio vestuvės Sibire

  Boleslovo Mačionio vestuvės Sibire, 1955 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Marijos Mačionytės brolio Boleslovo Mačionio  vestuvės Sibire.

 • Marija Mačionytė su drauge

  Marija Mačionytė su drauge, 1959 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Marija Mačionytė  (kairėje) Plotnikove su drauge.

 • Politinė kalinė Marija Mačionytė Novosibirske .

  Politinė kalinė Marija Mačionytė Novosibirske ., 1959 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Politinė kalinė Marija Mačionytė Novosibirsko kalėjime. Rusija

 • Rodomi įrašai nuo 13 iki 24
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.