Pasirinkite egzistuojantį internetinį turinį arba pridėkite internetinį turinį rodymui šiame portlete.
  • Politinės kalinės Marijos Mačionytės 100-osios gimimo metinės

   Politinės kalinės Marijos Mačionytės 100-osios gimimo metinės

   Marija Mačionytė gimė 1917 m. Daugų valsčiuje, Alytaus apskrityje, Kazimiero Mačionio daugiavaikėje šeimoje. Marija Mačionytė kartu su savo broliu Boleslovu bei seserimi Onute ir savo pusbroliais – Kostu ir Kaziu bei pusseserėmis Ona ir Aldute dalyvavo jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“, o vėliau ir pogrindinės antisovietinės organizacijos „Geležinis vilkas“ veikloje, platindami atsišaukimus, rinkdami aukas ir pan. Marijos brolis Boleslovas Mačionis buvo „Geležinio vilko“ organizacijos vieno iš skyriaus (Atžalyno k.) vadu. Nenuostabu, kad Mačionių šeima gana anksti buvo įtraukta į „juoduosius“ NKVD sąrašus. Štai Boleslovas Mačionis buvo suimtas dar 1941 m. balandžio mėn. 9 dieną, o Kostas Mačionis – balandžio 16 dieną.
   Marija Mačionytė už antisovietinę veiklą buvo suimta 1946 m. gruodžio 11 d., kalinta Kauno ir Vilniaus kalėjimuose. Kaip politinė kalinė nuo 1948 m. kalinta Novosibirske, vėliau Krasnojarsko sr., Taišeto ir Archangelsko kalėjimuose. Po lageriuose praleistų daugiau nei 10-ties metų, ilgus metus dar privalėjo gyventi tremtyje. Į Lietuvą Marija Mačionytė sugrįžo tik 1963 metais.
   Prasidėjus Lietuvos atgimimui, Marija Mačionytė Kauno IX forto muziejui padovanojo iš tremties parsivežtas relikvijas: savus, tremtyje siuvinėtus, rankdarbius; sveikinimo atvirukus, kuriais ją guodė, tremtyje atskirai gyvenantis Mordovijoje, jos vyras Vytas Čiočys bei laiškus, kuriuose su draugais ir artimaisiais dalinosi skaudžiais išgyvenimais. Muziejaus fonduose taip pat yra saugoma apie 100 fotografijų apie Marijos Mačionytės buitį, jos ir šeimos narių bendravimą gyvenant tremtyje, taip pat draugų, išsklaidytų po platųjį Sibirą, susirašinėjimai, kuriuose atsispindi Meilė Tėvynei ir begalinis gimtinės ilgesys.
   Tik maža dalis Marijos Mačionytės asmeninių daiktų, liūdijančių jos kalinimo ir tremties metų išgyvenimus yra eksponuojami Muziejaus ekspozicijose: kalinės numeris, pačios pagamintas rožinis, išsiuvinėti paveikslėliai su tėviškės vaizdais ir Lietuvos vėliavos spalvomis, todėl šioje, virtualioje parodoje, siekėme plačiau parodyti Marijos Mačionytės gyvenimo etapą tremtyje.

Parodos objektai

   
 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.