Pasirinkite egzistuojantį internetinį turinį arba pridėkite internetinį turinį rodymui šiame portlete.
  • Pagarbos atidavimas Norilske žuvusiems aukšto rango karininkams

   Pagarbos atidavimas Norilske žuvusiems aukšto rango karininkams

   1941-1947 metais prie Lamos ežero (Krasnojarsko kraštas) buvo įsteigtas specialus atskiras lagerio skyrius, kuriame griežtos izoliacijos sąlygomis buvo laikomi aukščiausieji Baltijos valstybių artilerijos karininkai – 42 žmonės (14 karininkų iš Lietuvos, 13 – iš Latvijos, 15 – iš Estijos).
   1990 m. vasarą buvo suorganizuota bendra trijų Baltijos šalių ekspediciją į Norilską, kurią sudarė 23 žmonės. Ekspedicijos vadovas buvo lietuvis Romas Svidinskas. Ekspedicijos dalyviai sutvarkė kapinaites, kuriose buvo palaidoti žuvę karininkai ir pastatė tribriaunę iš bazalto nuolaužų piramidę, jos viršnėje buvo iškeltas varinis kryžius, ant briaunų pritvirtintos atminimo plokštės su žuvusiųjų pavardėmis ir nedideliais Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybių herbais. Toje vietoje, kur stovėjo karininkų iš Baltijos valstybių barakas, buvo pastatytas tradicinis lietuviškas aštuonių metrų aukščio medinis kryžius su lentele, kurioje buvo išvardinti visi 42 aukšto rango karininkai žuvę prie Lamos ežero.
   Kauno IX forto muziejaus Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyrius kviečia susipažinti su ekpedicijos dalyviais, jų sunkiu darbu, pasiaukojimu ir nesavanaudišku noru pagerbti tuos žmones, kurie taip neteisingai ir brutaliai buvo sunaikinti. Artėjant Naujiems metams prisiminkime juos ir mes ir pasistenkime išmokti skaudžias pamokas, kad tokie skaudūs įvykiai daugiau nepasikartotų.

Parodos objektai

   
 • Ekspedicijos į Norilską dalyviai ruošia pamatus paminklui, skirtam Nepriklausomos Lietuvos kariškiams žuvusiems Norilske

  Ekspedicijos į Norilską dalyviai ruošia pamatus paminklui, skirtam Nepriklausomos Lietuvos kariškiams žuvusiems Norilske, 1990 m.

  Romualdas Svidinskas

  Fotografija. Ekspedicijos į Norilską dalyviai ruošia pamatus paminklui, kuris skirtas Nepriklausomos Lietuvos kariškiams žuvusiems Norilske. 1990 m. rugpjūtis, Norilskas. 

  1941–1947 m. prie Lamos ežero (Krasnojarsko kraštas, 20 km. Į rytus nuo Norilsko) buvo įsteigtas specialus atskiras lagerio skyrius, kuriame griežtos izoliacijos sąlygomis buvo laikomi aukščiausieji Baltijos valstybių artilerijos karininkai – 42 žmonės  (14 karininkų iš Lietuvos, 13 iš Latvijos, 15 iš Estijos). 1990 m. vasarą buvo organizuota bendra trijų Baltijos šalių – 23 žmonių– ekspedicija į Norilską. Ekspedicijos vadovu buvo Romas Svidinskas. Ekspedicijos dalyviai sutvarkė kapinaites, kuriose palaidoti žuvę karininkai, ir pastatė tribriaunę, iš bazalto nuolaužų, piramidę, jos viršūnėje – varinį kryžių, ant briaunų pritvirtino atminimo plokštes su žuvusiųjų pavardėmis ir nedideliais Latvijos, Lietuvos ir Estijos herbais (projekto autorius Romas Svidinskas). Toje vietoje, kur stovėjo Baltijos karininkų barakai, pastatytas tradicinis lietuviškas aštuonių metrų aukščio medinis kryžius su lentele, kurioje yra užrašai rusų ir anglų kalbomis. 

 • Ekspedicijos dalyviai, stato lietuvišką kryžių prie paminklo, skirto Nepriklausomos Lietuvos kariškiams žuvusiems Norilske

  Ekspedicijos dalyviai, stato lietuvišką kryžių prie paminklo, skirto Nepriklausomos Lietuvos kariškiams žuvusiems Norilske, 1990 m.

  Romualdas Svidinskas

  Fotografija. Ekspedicijos dalyviai, iš Baltijos šalių, stato lietuvišką kryžių prie paminklo, skirto Nepriklausomos Lietuvos kariškiams žuvusiems Norilske. 1990 m. rugpjūtis, Norilskas.

  1941–1947 m. prie Lamos ežero (Krasnojarsko kraštas, 20 km. Į rytus nuo Norilsko) buvo įsteigtas specialus atskiras lagerio skyrius, kuriame griežtos izoliacijos sąlygomis buvo laikomi aukščiausieji Baltijos valstybių artilerijos karininkai – 42 žmonės  (14 karininkų iš Lietuvos, 13 iš Latvijos, 15 iš Estijos). 1990 m. vasarą buvo organizuota bendra trijų Baltijos šalių – 23 žmonių – ekspedicija į Norilską. Ekspedicijos vadovu buvo Romas Svidinskas. Ekspedicijos dalyviai sutvarkė kapinaites, kuriose palaidoti žuvę karininkai, ir pastatė tribriaunę, iš bazalto nuolaužų, piramidę, jos viršūnėje – varinį kryžių, ant briaunų pritvirtino atminimo plokštes su žuvusiųjų pavardėmis ir nedideliais Latvijos, Lietuvos ir Estijos herbais (projekto autorius Romas Svidinskas). Toje vietoje, kur stovėjo Baltijos karininkų barakai, pastatytas tradicinis lietuviškas aštuonių metrų aukščio medinis kryžius su lentele, kurioje yra užrašai rusų ir anglų kalbomis. 

 • Paminklo žuvusiems Lietuvos karininkams statyba Norilske

  Paminklo žuvusiems Lietuvos karininkams statyba Norilske, 1990 m.

  Romualdas Svidinskas

  Fotografija. Paminklo žuvusiems Lietuvos karininkams statyba Norilske, 1990 m. rugpjūčio mėn.

  1941–1947 m. prie Lamos ežero (Krasnojarsko kraštas, 20 km. Į rytus nuo Norilsko) buvo įsteigtas specialus atskiras lagerio skyrius, kuriame griežtos izoliacijos sąlygomis buvo laikomi aukščiausieji Baltijos valstybių artilerijos karininkai – 42 žmonės  (14 karininkų iš Lietuvos, 13 iš Latvijos, 15 iš Estijos). 1990 m. vasarą buvo organizuota bendra trijų Baltijos šalių – 23 žmonių – ekspedicija į Norilską. Ekspedicijos vadovu buvo Romas Svidinskas. Ekspedicijos dalyviai sutvarkė kapinaites, kuriose palaidoti žuvę karininkai, ir pastatė tribriaunę, iš bazalto nuolaužų piramidę, jos viršūnėje – varinį kryžių, ant briaunų pritvirtino atminimo plokštes su žuvusiųjų pavardėmis ir nedideliais Latvijos, Lietuvos ir Estijos herbais (projekto autorius Romas Svidinskas). Toje vietoje, kur stovėjo Baltijos karininkų barakai, pastatytas tradicinis lietuviškas aštuonių metrų aukščio medinis kryžius su lentele, kurioje yra užrašai rusų ir anglų kalbomis. 

 • Paminklo, skirto žuvusiems Lietuvos karininkams, statyba Norilske

  Paminklo, skirto žuvusiems Lietuvos karininkams, statyba Norilske, 1990 m.

  Romualdas Svidinskas

  Fotografija. Paminklo, skirto žuvusiems Lietuvos karininkams, statyba Norilske, 1990 m. rugpjūčio mėn.

  1941–1947 m. prie Lamos ežero (Krasnojarsko kraštas, 20 km. Į rytus nuo Norilsko) buvo įsteigtas specialus atskiras lagerio skyrius, kuriame griežtos izoliacijos sąlygomis buvo laikomi aukščiausieji Baltijos valstybių artilerijos karininkai – 42 žmonės  (14 karininkų iš Lietuvos, 13 iš Latvijos, 15 iš Estijos). 1990 m. vasarą buvo organizuota bendra trijų Baltijos šalių – 23 žmonių – ekspedicija į Norilską. Ekspedicijos vadovu buvo Romas Svidinskas. Ekspedicijos dalyviai sutvarkė kapinaites, kuriose palaidoti žuvę karininkai, ir pastatė tribriaunę, iš bazalto nuolaužų piramidę, jos viršūnėje – varinį kryžių, ant briaunų pritvirtino atminimo plokštes su žuvusiųjų pavardėmis ir nedideliais Latvijos, Lietuvos ir Estijos herbais (projekto autorius Romas Svidinskas). Toje vietoje, kur stovėjo Baltijos karininkų barakai, pastatytas tradicinis lietuviškas aštuonių metrų aukščio medinis kryžius su lentele, kurioje yra užrašai rusų ir anglų kalbomis. 

 • Paminklo žuvusiems Lietuvos karininkams statyba Norilske, leidžiamas į žemę lietuviškas kryžius

  Paminklo žuvusiems Lietuvos karininkams statyba Norilske, leidžiamas į žemę lietuviškas kryžius, 1990 m.

  Romualdas Svidinskas

  Fotografija. Paminklo žuvusiems Lietuvos karininkams statyba Norilske, leidžiamas į žemę lietuviškas kryžius, 1990 m. rugpjūčio mėn.

  1941–1947 m. prie Lamos ežero (Krasnojarsko kraštas, 20 km. Į rytus nuo Norilsko) buvo įsteigtas specialus atskiras lagerio skyrius, kuriame griežtos izoliacijos sąlygomis buvo laikomi aukščiausieji Baltijos valstybių artilerijos karininkai – 42 žmonės  (14 karininkų iš Lietuvos, 13 iš Latvijos, 15 iš Estijos). 1990 m. vasarą buvo organizuota bendra trijų Baltijos šalių, 23 žmonių, ekspedicija į Norilską. Ekspedicijos vadovu buvo Romas Svidinskas. Ekspedicijos dalyviai sutvarkė kapinaites, kuriose palaidoti žuvę karininkai, ir pastatė tribriaunę, iš bazalto nuolaužų piramidę, jos viršūnėje – varinį kryžių, ant briaunų pritvirtino atminimo plokštes su žuvusiųjų pavardėmis ir nedideliais Latvijos, Lietuvos ir Estijos herbais (projekto autorius Romas Svidinskas). Toje vietoje, kur stovėjo Baltijos karininkų barakai, pastatytas tradicinis lietuviškas aštuonių metrų aukščio medinis kryžius su lentele, kurioje yra užrašai rusų ir anglų kalbomis. 

 • Memorialo žuvusiems Baltijos šalių karininkams statybos Norilske

  Memorialo žuvusiems Baltijos šalių karininkams statybos Norilske, 1990 m.

  Romualdas Svidinskas

  Fotografija. Memorialo, žuvusiems Baltijos šalių karininkams, statybos Norilske, 1990 m. rugpjūčio mėn.

  1941–1947 m. prie Lamos ežero (Krasnojarsko kraštas, 20 km. Į rytus nuo Norilsko) buvo įsteigtas specialus atskiras lagerio skyrius, kuriame griežtos izoliacijos sąlygomis buvo laikomi aukščiausieji Baltijos valstybių artilerijos karininkai – 42 žmonės  (14 karininkų iš Lietuvos, 13 iš Latvijos, 15 iš Estijos). 1990 m. vasarą buvo organizuota bendra trijų trijų Baltijos šalių – 23 žmonių – ekspedicija į Norilską. Ekspedicijos vadovu buvo Romas Svidinskas. Ekspedicijos dalyviai sutvarkė kapinaites, kuriose palaidoti žuvę karininkai, ir pastatė tribriaunę, iš bazalto nuolaužų piramidę, jos viršūnėje – varinį kryžių, ant briaunų pritvirtino atminimo plokštes su žuvusiųjų pavardėmis ir nedideliais Latvijos, Lietuvos ir Estijos herbais (projekto autorius Romas Svidinskas). Toje vietoje, kur stovėjo Baltijos karininkų barakai, pastatytas tradicinis lietuviškas aštuonių metrų aukščio medinis kryžius su lentele, kurioje yra užrašai rusų ir anglų kalbomis. 

 • Memorialo žuvusiems Baltijos šalių karininkams statyba Norilske, nuleidinėjamas medinis kryžius

  Memorialo žuvusiems Baltijos šalių karininkams statyba Norilske, nuleidinėjamas medinis kryžius, 1990 m.

  Romualdas Svidinskas

  Fotografija. Memorialo, skirto žuvusiems Baltijos šalių karininkams, statyba Norilske, nuleidinėjamas medinis kryžius, 1990 m. rugpjūčio mėn.

  1941–1947 m. prie Lamos ežero (Krasnojarsko kraštas, 20 km. Į rytus nuo Norilsko) buvo įsteigtas specialus atskiras lagerio skyrius, kuriame griežtos izoliacijos sąlygomis buvo laikomi aukščiausieji Baltijos valstybių artilerijos karininkai – 42 žmonės  (14 karininkų iš Lietuvos, 13 iš Latvijos, 15 iš Estijos). 1990 m. vasarą buvo organizuota bendra trijų Baltijos šalių, 23 žmonių, ekspedicija į Norilską. Ekspedicijos vadovu buvo Romas Svidinskas. Ekspedicijos dalyviai sutvarkė kapinaites, kuriose palaidoti žuvę karininkai, ir pastatė tribriaunę, iš bazalto nuolaužų piramidę, jos viršūnėje – varinį kryžių, ant briaunų pritvirtino atminimo plokštes su žuvusiųjų pavardėmis ir nedideliais Latvijos, Lietuvos ir Estijos herbais (projekto autorius Romas Svidinskas). Toje vietoje, kur stovėjo Baltijos karininkų barakai, pastatytas tradicinis lietuviškas aštuonių metrų aukščio medinis kryžius su lentele, kurioje yra užrašai rusų ir anglų kalbomis. 

 • Memorialo, skirto žuvusiems aukšto rango karininkams, statyba Norilske

  Memorialo, skirto žuvusiems aukšto rango karininkams, statyba Norilske, 1990 m.

  Romualdas Svidinskas

  Fotografija. Memorialo, skirto žuvusiems aukšto rango Baltijos šalių karininkams, statyba Norilske, 1990 m. rugpjūčio mėn.

  1941–1947 m. prie Lamos ežero (Krasnojarsko kraštas, 20 km. Į rytus nuo Norilsko) buvo įsteigtas specialus atskiras lagerio skyrius, kuriame griežtos izoliacijos sąlygomis buvo laikomi aukščiausieji Baltijos valstybių artilerijos karininkai – 42 žmonės  (14 karininkų iš Lietuvos, 13 iš Latvijos, 15 iš Estijos). 1990 m. vasarą buvo organizuota bendra trijų Baltijos šalių, 23 žmonių, ekspedicija į Norilską. Ekspedicijos vadovu buvo Romas Svidinskas. Ekspedicijos dalyviai sutvarkė kapinaites, kuriose palaidoti žuvę karininkai, ir pastatė tribriaunę, iš bazalto nuolaužų piramidę, jos viršūnėje – varinį kryžių, ant briaunų pritvirtino atminimo plokštes su žuvusiųjų pavardėmis ir nedideliais Latvijos, Lietuvos ir Estijos herbais (projekto autorius Romas Svidinskas). Toje vietoje, kur stovėjo Baltijos karininkų barakai, pastatytas tradicinis lietuviškas aštuonių metrų aukščio medinis kryžius su lentele, kurioje yra užrašai rusų ir anglų kalbomis. 

 • Koplytstulpio – memorialo, skirto aukšto rango karininkams žuvusiems Norilske, sudėtinės dalies statyba

  Koplytstulpio – memorialo, skirto aukšto rango karininkams žuvusiems Norilske, sudėtinės dalies statyba, 1990 m.

  Romualdas Svidinskas

  Fotografija. Koplytstulpio – memorialo sudėtinės dalies statyba. Memorialas skirtas Lietuvos, Latvijos ir Estijos aukšto rango karininkams žuvusiems Norilsko lageriuose atminti, 1990 m. rugpjūtis, Norilskas.

  1941–1947 m. prie Lamos ežero (Krasnojarsko kraštas, 20 km. į rytus nuo Norilsko) buvo įsteigtas specialus atskiras lagerio skyrius, kuriame griežtos izoliacijos sąlygomis buvo laikomi aukščiausieji Baltijos valstybių artilerijos karininkai – 42 žmonės  (14 karininkų iš Lietuvos, 13 iš Latvijos, 15 iš Estijos). 1990 m. vasarą buvo organizuota bendra trijų Baltijos šalių, 23 žmonių, ekspedicija į Norilską. Ekspedicijos vadovu buvo Romas Svidinskas. Ekspedicijos dalyviai sutvarkė kapinaites, kuriose palaidoti žuvę karininkai, ir pastatė tribriaunę, iš bazalto nuolaužų piramidę, jos viršūnėje – varinį kryžių, ant briaunų pritvirtino atminimo plokštes su žuvusiųjų pavardėmis ir nedideliais Latvijos, Lietuvos ir Estijos herbais (projekto autorius Romas Svidinskas). Toje vietoje, kur stovėjo Baltijos karininkų barakai, pastatytas tradicinis lietuviškas aštuonių metrų aukščio medinis kryžius su lentele, kurioje yra užrašai rusų ir anglų kalbomis. 

 • Memorialo, skirto Baltijos šalių aukšto rango karininkams, žuvusiems Norilsko lageriuose, statybos talkininkės

  Memorialo, skirto Baltijos šalių aukšto rango karininkams, žuvusiems Norilsko lageriuose, statybos talkininkės, 1990 m.

  Romualdas Svidinskas

  Fotografija. Memorialo statybos talkininkės. Memorialas skirtas Lietuvos, Latvijos ir Estijos aukšto rango karininkams žuvusiems Norilsko lageriuose atminti, 1990 m. rugpjūtis.

  1941–1947 m. prie Lamos ežero (Krasnojarsko kraštas, 20 km. į rytus nuo Norilsko) buvo įsteigtas specialus atskiras lagerio skyrius, kuriame griežtos izoliacijos sąlygomis buvo laikomi aukščiausieji Baltijos valstybių artilerijos karininkai – 42 žmonės  (14 karininkų iš Lietuvos, 13 iš Latvijos, 15 iš Estijos). 1990 m. vasarą buvo organizuota bendra trijų trijų Baltijos šalių, 23 žmonių, ekspedicija į Norilską. Ekspedicijos vadovu buvo Romas Svidinskas. Ekspedicijos dalyviai sutvarkė kapinaites, kuriose palaidoti žuvę karininkai, ir pastatė tribriaunę, iš bazalto nuolaužų piramidę, jos viršūnėje – varinį kryžių, ant briaunų pritvirtino atminimo plokštes su žuvusiųjų pavardėmis ir nedideliais Latvijos, Lietuvos ir Estijos herbais (projekto autorius Romas Svidinskas). Toje vietoje, kur stovėjo Baltijos karininkai barakų, pastatytas tradicinis lietuviškas aštuonių metrų aukščio medinis kryžius su lentele, kurioje yra užrašai rusų ir anglų kalbomis. 

 • Memorialo, skirto Lietuvos, Latvijos ir Estijos aukšto rango karininkams žuvusiems Norilsko lageriuose, statybos pabaiga

  Memorialo, skirto Lietuvos, Latvijos ir Estijos aukšto rango karininkams žuvusiems Norilsko lageriuose, statybos pabaiga, 1990 m.

  Romualdas Svidinskas

  Fotografija. Memorialo skirto Lietuvos, Latvijos ir Estijos aukšto rango karininkams žuvusiems Norilsko lageriuose statybos pabaiga, 1990 m. rugpjūtis.

  1941–1947 m. prie Lamos ežero (Krasnojarsko kraštas, 20 km. į rytus nuo Norilsko) buvo įsteigtas specialus atskiras lagerio skyrius, kuriame griežtos izoliacijos sąlygomis buvo laikomi aukščiausieji Baltijos valstybių artilerijos karininkai – 42 žmonės  (14 karininkų iš Lietuvos, 13 iš Latvijos, 15 iš Estijos). 1990 m. vasarą buvo organizuota bendra trijų Baltijos šalių, 23 žmonių, ekspedicija į Norilską. Ekspedicijos vadovu buvo Romas Svidinskas. Ekspedicijos dalyviai sutvarkė kapinaites, kuriose palaidoti žuvę karininkai, ir pastatė tribriaunę, iš bazalto nuolaužų piramidę, jos viršūnėje – varinį kryžių, ant briaunų pritvirtino atminimo plokštes su žuvusiųjų pavardėmis ir nedideliais Latvijos, Lietuvos ir Estijos herbais (projekto autorius Romas Svidinskas). Toje vietoje, kur stovėjo Baltijos karininkų barakai, pastatytas tradicinis lietuviškas aštuonių metrų aukščio medinis kryžius su lentele, kurioje yra užrašai rusų ir anglų kalbomis. 

 • Memorialo, skirto Lietuvos, Latvijos ir Estijos aukšto rango karininkams, žuvusiems Norilsko lageriuose, statyba

  Memorialo, skirto Lietuvos, Latvijos ir Estijos aukšto rango karininkams, žuvusiems Norilsko lageriuose, statyba, 1990 m.

  Romualdas Svidinskas

  Fotografija. Memorialo skirto Lietuvos, Latvijos ir Estijos aukšto rango karininkams, žuvusiems Norilsko lageriuos, statyba, 1990 m. rugpjūtis.

  1941–1947 m. prie Lamos ežero (Krasnojarsko kraštas, 20 km. į rytus nuo Norilsko) buvo įsteigtas specialus atskiras lagerio skyrius, kuriame griežtos izoliacijos sąlygomis buvo laikomi aukščiausieji Baltijos valstybių artilerijos karininkai – 42 žmonės  (14 karininkų iš Lietuvos, 13 iš Latvijos, 15 iš Estijos). 1990 m. vasarą buvo organizuota bendra trijų Baltijos šalių, 23 žmonių, ekspedicija į Norilską. Ekspedicijos vadovu buvo Romas Svidinskas. Ekspedicijos dalyviai sutvarkė kapinaites, kuriose palaidoti žuvę karininkai, ir pastatė tribriaunę, iš bazalto nuolaužų piramidę, jos viršūnėje – varinį kryžių, ant briaunų pritvirtino atminimo plokštes su žuvusiųjų pavardėmis ir nedideliais Latvijos, Lietuvos ir Estijos herbais (projekto autorius Romas Svidinskas). Toje vietoje, kur stovėjo Baltijos karininkų barakai, pastatytas tradicinis lietuviškas aštuonių metrų aukščio medinis kryžius su lentele, kurioje yra užrašai rusų ir anglų kalbomis. 

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 4
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.