Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  M. Lermontovo spektaklio „Maskaradas“ premjera

M. Lermontovas. „Maskaradas“. 2 dalių spektaklis. Iš rusų k. vertė V. Bložė. Rež. R. Tuminas, scenovaiz. dail. A. Jacovskis, kost. dail. V. Idzelytė, komp. F. Latėnas. Spektaklyje skamba A. Chačaturiano muzika. Vilniaus mažasis teatras.
Arbeninas – A. Dapšys; Nina, jo žmona – A. Čepaitė; Kunigaikštis Zvezdičius – V. Šapranauskas; Baronienė Štral – I. Burneikaitė; Kazarinas – V. Grigolis, R. Adomaitis; Šprichas – G. Girdvainis; Nepažįstamasis – S. Račkys; Tarnas – A. Žebrauskas; Baliaus šeimininkė – L. Kalpokaitė; Tarnaitė – E. Čekuolytė; Meška – A. Šinkūnas; Lošėjai – J. Braškys, M. Capas, V. Petrauskas, A. Šinkūnas; Damos – J. Brogaitė, R. Jakučionytė; V. Ramanauskaitė.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.