Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  H. Miulerio spektaklio „Tyli naktis“ premjera

H. Miuleris. „Tyli naktis“. 2 dalių spektaklis. Iš vokiečių k. vertė T. Četrauskas. Rež. R. Tuminas, dail. A. Žibikas, komp. F. Latėnas, rež. pad. R. Garuolytė. Vilniaus mažasis teatras.
Motina – M. Mironaitė; Verneris – M. Smagurauskas; Choras – teatro bendradarbiai.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.