Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  M. Ugarovo spektaklio „Driskius“ premjera

M. Ugarovas. „Driskius“. Vertė S. Parulskis. Rež. R. Ramanauskas, dail. S. Staniūnas, komp. G. Sodeika. Lietuvos nacionalinis dramos teatras. Mažoji scena.
Lioša – A. Bialobžeskis; Nataša – D. Michelevičiūtė; Ji – J. Dapkūnaitė; Kolečka – A. Sakalauskas; Senelė Tichonova – L. Kalpokaitė; Jis (Kažkas tai) – A. Dapšys.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.