Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  S. Šaltenio spektaklio „Lituanica“ premjera

S. Šaltenis. „Lituanica“. Karo laikų vaikystės prisiminimai. Rež. R. Tuminas, scenogr. V. Narbutas, A. Žibikas, kost. dail. V. Idzelytė, komp. F. Latėnas, rež. asist. V. Noreika. Spektaklyje naudojami A. Balsio, V. Bartulio, A. Martinaičio, R. Vagnerio, P. Vyšniausko kūrinių fragmentai. Lietuvos nacionalinis dramos teatras.
Vladas Žvirblis – A. Žebrauskas; Birutė lietuvaitė – B. Marcinkevičiūtė, R. Rapalytė; Aldona Žvirblytė – E. Mikulionytė, M. Bičiūnaitė; Jos vyras Juzefas Potockis – V. Martinaitis; Dantistas Jonas Laukys – P. Budrys; Jo žmona Marija Laukienė – V. Mockevičiūtė, D. Michelevičiūtė; Pranas Augulis, gimnazijos direktorius iki 1940 m. – S. Mykolaitis; Stasys Lekavičius, gimnazijos direktorius nuo 1940 m. – E. Jaras; Jo sūnūs: Algirdas – A. Vozbutas; Kęstutis – D. Siaurusaitis; Mokytoja Elena Kirkutė – D. Anevičiūtė; Krosnis – A. Sakalauskas; Siuvėjas Kaulinis – V. Petrauskas; Lietuvių tautos bičiulis Išganeit arba Išganaitis – A. Dapšys, Š. Puidokas; Česlovas Kulbis – S. Balandis; Jo sužadėtinė Angelė Fogelienė – J. Vilūnaitė; Artistas Mikutis – A. Dainavičius; Kiti fronto teatro artistai – R. Bučius, J. Dapkūnaitė, R. Skardžiūnaitė; Įžeistų Vokietijos ginkluotųjų pajėgų atstovai – V. Noreika, M. Jusčius.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.