Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  S. Šepardo spektaklio „Proto melas“ premjera

S. Šepardas. „Proto melas“. 2 dalių drama. Iš anglų k. Vertė N. Chijenienė. Rež. R. Rimeikis, komp. A. Martinaitis, scenogr. A. Kepežinskas, kost. dail. A. Bekerytė, rež. pad. R. Garuolytė. Lietuvos nacionalinis dramos teatras.
Džeikas – R. Bučius, T. Čižas; Frenkis – S. Balandis; Betė – J. Vilūnaitė; Maikas – P. Vaisieta; Loreinė – A. Janušauskaitė, G. Vaisietaitė; Seli – E. Šakalytė; Beiloras – A. Zigmantavičius; Megė – A. Gregorauskaitė.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.