Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  M. Norman spektaklio „Labanakt, mama“ premjera

M. Norman. „Labanakt, mama“. Vienos dalies drama. Iš anglų k. vertė R. Zagorskienė. Savarankiškas aktorių kūrybos darbas. Scenogr. R. Olšauskas, komp. F. Latėnas, rež. pad. B. Didžgalvytė. Valstybinis jaunimo teatras. Salė 99.
Telma Keits – I. Tamošiūnaitė; Džesė Keits – I. Kriauzaitė.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.