Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  M. Liuteris paskelbė 95 tezes

Tai siejama su reformacijos judėjimo pradžia.