Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Paalksnių kapinynas

Kelmės r., Paalksniai. AR-315, A1330.