Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  M. B. Stankūnienės iš Čikagos dovanota paveikslų – medžio raižinių ir batikos darbų kolekcija (Skuodo muziejus)

Kolekcijoje – M. B. Stankūnienės iš Čikagos dovanoti paveikslai – medžio raižiniai ir batikos darbai.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos muziejai. Skuodo muziejus, http://www.muziejai.lt/Skuodas/Skuodo_muziejus.htm (žiūrėta 2011 12 07).