Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  polivinilidenchloridas

Gaunamas polimerizuojant vinilidenchloridą. Veikiant šilumai ir šviesai skyla ir išskiria chloro junginius. Tirpalai naudoti restauravimo reikmėms nuo 1949 m. Laikui bėgant ši medžiaga gali suardyti kūrinius, todėl nebenaudojama restauravimui.

Termino šaltinis (-iai):

Lukšėnienė J., Makuška R., Sintetiniai polimerai - dailininkų ir restauratorių medžiagos,Meno kūrinių restauravimo etiniai ir estetiniai principai, II dalis, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2009, p. 308.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lukšėnienė J., Makuška R., Sintetiniai polimerai - dailininkų ir restauratorių medžiagos,Meno kūrinių restauravimo etiniai ir estetiniai principai, II dalis, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2009, p. 309.

Šalutiniai terminai

PVDC lietuvių kalba

Lukšėnienė J., Makuška R., Sintetiniai polimerai - dailininkų ir restauratorių medžiagos,Meno kūrinių restauravimo etiniai ir estetiniai principai, II dalis, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2009, p. 308.