Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  polivinilchloridas

Gaunamas polimerizuojant vinilchloridą. Veikiant šilumai ir šviesai skyla ir išskiria chloro junginius. Restauravimo reikmėms nuo 1958 m. naudoti polivinilchlorido tirpalai. Laikui bėgant ši medžiaga gali suardyti kūrinius, todėl nebenaudojama restauravimui.

Termino šaltinis (-iai):

Lukšėnienė J., Makuška R., Sintetiniai polimerai - dailininkų ir restauratorių medžiagos,Meno kūrinių restauravimo etiniai ir estetiniai principai, II dalis, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2009, p. 308.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lukšėnienė J., Makuška R., Sintetiniai polimerai - dailininkų ir restauratorių medžiagos,Meno kūrinių restauravimo etiniai ir estetiniai principai, II dalis, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2009, p. 309.

Šalutiniai terminai

PVC lietuvių kalba

Lukšėnienė J., Makuška R., Sintetiniai polimerai - dailininkų ir restauratorių medžiagos,Meno kūrinių restauravimo etiniai ir estetiniai principai, II dalis, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2009, p. 308.