Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  polivinilalkoholis

Hidrolizuojant polivinilacetatą gaunamas polimeras. Netirpus organiniuose tirpikliuose. Restauravime naudojamas kaip adhezyvas tekstilei, popieriui, pergamentui, tapybos dažų sluoksniui restauruoti. Ilgainiui jis tampa netirpus, juo sutvirtinami objektai iš celiulioido.

Termino šaltinis (-iai):

Lukšėnienė J., Makuška R., Sintetiniai polimerai - dailininkų ir restauratorių medžiagos,Meno kūrinių restauravimo etiniai ir estetiniai principai, II dalis, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2009, p. 305.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lukšėnienė J., Makuška R., Sintetiniai polimerai - dailininkų ir restauratorių medžiagos,Meno kūrinių restauravimo etiniai ir estetiniai principai, II dalis, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2009, p. 305-306.

Šalutiniai terminai

PVA (L) lietuvių kalba

Lukšėnienė J., Makuška R., Sintetiniai polimerai - dailininkų ir restauratorių medžiagos,Meno kūrinių restauravimo etiniai ir estetiniai principai, II dalis, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2009, p. 305.