Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Šakalių piliakalnis

Adresas: Skuodo rajono savivaldybė, Daukšiai (Skuodas)

Šalutiniai terminai

Daukšių piliakalnis lietuvių kalba