Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  šabo lempa

Pakabinama ar pastatoma aliejinė kelių dagčių lempa, degama per šabą ar kitų švenčių metu.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės kūrinių pavadinimų klasifikatorius, Vilnius: Kultūros paveldo centras, 1995.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Sabbath lamp; Shabbat lamp anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=sabbath&logic=AND&note=&subjectid=300180646 (žiūrėta 2010 11 30).