Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  rusvosios anglys

Rudos ir juodos spalvos, rudo brėžio uoliena, turinti iki 70% anglies.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, p. 345.

Termino atitikmuo užsienio kalba

lignite; brown coal; wood coal anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online,http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=jet&logic=AND&note=&subjectid=300211957 (žiūrėta 2011 02 04).