Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  rutulinių amforų kultūra

Vidurinio ir vėlyvojo neolito (4000–2100 m. pr. Kr.) gyvulių augintojų bendruomenių visuma, gyvenusi Elbės, Oderio, Vyslos upių baseine vakaruose ir iki Dnestro, Dnepro vidurupių pietuose. Šios kultūros atstovai lipdė amforas, vazas, dubenis, puoštus pailgų keturkampių įspaudėlių ir virvučių įspaudų motyvais. Lietuvoje šios kultūros pėdsakų aptikta Jaros 1-oje (Anykščių r.), Kretuono 1-oje (Švenčionių r.), Šventosios 4-oje (Palangos m.) gyvenvietėse.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lituanistikos informacinė sistema Aruodai, http://www.aruodai.lt/paieska/terminas.php?TeId=1641 (žiūrėta 2011 01 24).

Termino atitikmuo užsienio kalba

Globular Amphora Culture anglų kalba

Lituanistikos informacinė sistema Aruodai, http://www.aruodai.lt/paieska/terminas.php?TeId=1641 (žiūrėta 2011 01 24).

Культура шаровидных амфор rusų kalba

Lituanistikos informacinė sistema Aruodai, http://www.aruodai.lt/paieska/terminas.php?TeId=1641 (žiūrėta 2011 01 24).

Kugelamphorenkultur vokiečių kalba

Lituanistikos informacinė sistema Aruodai, http://www.aruodai.lt/paieska/terminas.php?TeId=1641 (žiūrėta 2011 01 24).