Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  rūstusis stilius

XX a. 6–7 deš. sovietinės dailės kryptis. Būdinga herojiška romantika, kasdienybės poetizavimas. Plėtotos darbo, buities, revoliucinių kovų temos, vaizduotas demokratiškas herojus. Pasižymėjo stambiais dailės kūrinių formatais, šiukščiomis, apibendrintomis, monumentaliomis formomis, lakoniška, ekspresyvia plastika. Impulsų suteikė Sovietų Sąjungos komunistų partijos XX suvažiavimo 1956 m. idėjos. Lietuvos dailėje apraiškų būta S. Džiaukšto, V. Gečo, S. Veiverytės kūryboje.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 372.

Termino atitikmuo užsienio kalba

severe style; austere style anglų kalba

Oxford Art Online, http://www.oxfordartonline.com (žiūrėta 2011 01 24).

суровый стиль rusų kalba

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 372.