Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  objektas

Vėlyvojo modernizmo ir postmodernizmo dailės kūrinys, kuriame vengiama individualumo pėdsakų, autoriaus kūrybos žymių. Stengiamasi objektą paversti anonimišku, preciziškai atliktu, serijinės gamybos dirbinius primenančiu daiktu. Dažnai daromas iš pramonėje naudojamų medžiagų.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 301.