Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  ofsetinis popierius

Spaudos popierius, specialiai pagamintas spausdinimui ofsetinės spaudos būdu.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

LST ISO 4046-4:2007.Popierius, kartonas, plaušiena ir su jais susiję terminai. Aiškinamasis žodynas. 4 dalis. Popieriaus ir kartono rūšys bei gaminiai. Vilnius, 2007, p. 21.

Termino atitikmuo užsienio kalba

offset lithographic paper anglų kalba

LST ISO 4046-4:2007.Popierius, kartonas, plaušiena ir su jais susiję terminai. Aiškinamasis žodynas. 4 dalis. Popieriaus ir kartono rūšys bei gaminiai. Vilnius, 2007, p. 21.