Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  ankstyvasis barokas (Lietuvoje)

Lietuvoje ankstyvojo baroko laikotarpis truko nuo 1586 m. iki XVII a. I p. pab. Išsiskyrė Vazų barokas ir jėzuitų barokas (1620–1656). Statytos jėzuitų bažnyčios pagal Jėzaus bažnyčios (il Gesu) Romoje prototipą. Radvilos į Lietuvą vežėsi olandiško tipo šiaurietiškos dailės pavyzdžius. Dailėje plinta ikoninio tipo kompozicijos.

Termino šaltinis (-iai):

Lietuvos dailės istorija, sud. A. Andriuškevičius, A. Butrimas ir kt. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002, p. 121.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dailės istorija, sud. A. Andriuškevičius, A. Butrimas ir kt. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002, p. 120; Europos dailės istorija, sud. G. Jankevičiūtė ir kt. Kaunas: Šviesa, 1995, p. 124.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Early Baroque (Lithuania) anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=Baroque&logic=AND&note=&subjectid=300021149 (žiūrėta 2010 12 17).