Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  ankstyvasis renesansas

Ankstyvasis renesanso laikotarpis susiformavo ir suklestėjo Florencijoje, plėtojosi kituose Italijos miestuose. Architektūroje remtasi senovės graikų ir romėnų palikimu. Skulptūroje paplito naujos kompozicinės formos (biustas, raitelio statula) ir rūšys (paminklinė skulptūra). Tapyboje daugiau reikšmės teikta realistinėms detalėms, peizažui.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 358.

Šalutiniai terminai

quattrocento; kvatročentas lietuvių kalba

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 358.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Early Renaissance; Quattrocento anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=Renaissance&logic=AND&note=&subjectid=300021141 (žiūrėta 2010 12 17).