Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  ankstyvasis barokas (Europoje)

Baroko stiliaus pradžia Italijoje 1585–1625 m. Ankstyvojo baroko architektūrai svarbūs jėzuitų architektų darbai. Baroko tapybos ištakos siejamos su Venecijos mokyklos principais, pradžia – su Carracci akademija ir Caravaggio kūryba.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 56.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Early Baroque (Europe) anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=Baroque&logic=AND&note=&subjectid=300021149 (žiūrėta 2010 12 17).