Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  ubikas

Lietuvių liaudies muzikos instrumentas, 7–100 mm ilgio, 7–10 mm skersmens išilgai perskeltas medinis pagaliukas, į tarpą įklotadrobės arba beržo tošies skiautelė, smilgos ar rugio lapelis, abi dalys galuose surištos. Kartais pagaliuko šone išpjaunama 35–75 mm ilgio įduba, įklojama žolė ir išpjautoji dalis vėl pririšama. Garsas imituoja pelėdos ūkimą arba riksmą, panašų į povo, vaiko rėkimą. Vartojamas medžioklėje stirnoms vilioti, paukščių balsams pamėgdžioti, šokiams pritarti.

Termino šaltinis (-iai):

Baltrėnienė M., Apanavičius R.,Lietuvių liaudies muzikos instrumentai, Vilnius: Mintis, 1991, p.106.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Baltrėnienė M., Apanavičius R.,Lietuvių liaudies muzikos instrumentai, Vilnius: Mintis, 1991, p.106–107; Muzikos enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007, t. 3, p. 560.

Šalutiniai terminai

čekštukas; pelėda; rėknė; švilpynė lietuvių kalba

Muzikos enciklopedija,Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007, t. 3, p. 560.