Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  H. Holco ir M. Šerniaus įpėdinio spaustuvė