Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Guronių kapinynas (33630)

Unikalus objekto kodas: 33630. Amžius: XV–XVII a.

Kaišiadorių r. sav., Žaslių sen., Guronių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.