Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Guobų senosios kapinės (22457)

Unikalus objekto kodas: 22457. Amžius: XIX a.–XX a. vid.

Kazlų Rūdos sav., Kazlų Rūdos sen., Guobų k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Gudelių senosios kapinės
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.