Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  pseudosoliarizacija

Dalinė (kai kurių vietų) tonų inversija, atsiradusi ryškinimo metu apšvietus juostą. Gali būti netyčinis fotografijos proceso efektas arba apgalvota technika. Pirmąkart tokius pozityvus eksponavo Armand'as Sabattier apie 1860 m., nuo XX a. 3 deš. modernistai menininkai ėmė naudoti meniniams efektams išgauti. Pseudosoliarizacijos efektas gali būti išgaunamas ir skaitmeniniu būdu apdorojant nuotrauką.

Termino šaltinis (-iai):

Karpavičius P., Fotografijos vadovas, Vilnius: Mokslas, 1980, 275 p., [16] iliustr. lap.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Karpavičius P., Fotografijos vadovas, Vilnius: Mokslas, 1980, 275 p., [16] iliustr. lap.
Getty Art and Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/.

Šalutiniai terminai

Sabattier efektas lietuvių kalba
Getty Art and Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/.

Termino atitikmuo užsienio kalba

pseudo-solarization; pseudo-solarisation; Sabattier effect; Sabatier effect anglų kalba
Getty Art and Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/.