Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Sablauskių senosios kapinės (26852)

Unikalus objekto kodas: 26852 (komplekso kodas). Į kompleksą įeina: Senosios kapinės (4201), Koplytstulpis (26853), Koplytstulpis (26854), Koplytstulpis (26855).

Akmenės r. sav., Sablauskių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.