Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Guronių senkapis (6338)

Unikalus objekto kodas: 6338.

Druskininkų r. sav., Leipalingio sen., Guronių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.