Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Naujosios Rėvos piliakalnio su gyvenviete piliakalnis (5674)

Unikalus objekto kodas: 5674.

Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Naujosios Rėvos k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Rusų bažnyčia
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.