Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Piliuonos piliakalnis su gyvenviete (5074)

Unikalus objekto kodas: 5074 (komplekso kodas). Kompleksą sudaro:

1) Piliuonos, Guogų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis (36152);

2) Piliuonos, Guogų piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė (36153).

Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Guogų k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Guogų piliakalnis su gyvenviete
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.