Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Būdviečių stiklo gamybos vieta (30306)

Unikalus objekto kodas: 30306.

Šilutės r. sav., Švėkšnos sen., Jurkaičių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Ūtos stiklo gamybos vieta
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.
Stiklo kalva
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.
Stiklynė
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.