Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Ąžuolpamūšės piliakalnio su gyvenviete piliakalnis (5448)

Unikalus objekto kodas: 5448.

Pasvalio r. sav., Saločių sen., Ąžuolpamūšės k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.