Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Ąžuolpamūšės piliakalnis su gyvenviete (23833)

Unikalus objekto kodas: 23833 (komplekso kodas). Kompleksą sudaro:

1) Ąžuolpamūšės piliakalnio su gyvenviete piliakalnis (5448);

2) Ąžuolpamūšės piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė (23834).

Pasvalio r. sav., Saločių sen., Ąžuolpamūšės k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.