Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Gasių piliakalnis (30971)

Unikalus objekto kodas: 30971.

Zarasų r. sav., Dusetų sen., Gasių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Katilničia

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Piniginių kalnas

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šaikinė

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.