Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Piliuonos piliakalnio su gyvenviete piliakalnis (36152)

Unikalus objekto kodas: 36152.

Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Guogų k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Guogų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.