Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Paaliosės pilkapis III (16457)

Unikalus objekto kodas: 16457.

Elektrėnų r. sav., Vievio sen., Šaltupės k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Padaliosios pilkapis III
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.
Pamiškės pilkapis III
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.