Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Paalkių piliakalnis (31075)

Unikalus objekto kodas: 31075.

Elektrėnų r. sav., Kazokiškių sen., Zapalinos vs.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.