Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Sabaliūnų kaimo senosios kapinės (12363)

Unikalus objekto kodas: 12363.

Anykščių r. sav., Andrioniškio sen., Sabaliūnų k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.